Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Warunki techniczne

www.warunkitechniczne.pl 

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Polecamy książki

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

Ruszyły konsultacje społeczne Krajowej Polityki Miejskiej - 2015-08-29

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej. To rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie z którą polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług.
Konsultacje mają charakter otwarty. Każdy zainteresowany może na specjalnym formularzu przekazać ministerstwu swoją opinię. Uwagi będą przyjmowane do 10 września 2015 r. Należy je przesłać na adres: miasta@mir.gov.pl.
 

Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - 2015-08-26

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy krajobrazowej (Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, uchwalonej przez Sejm RP 24 kwietnia 2015) planuje się w warszawskim Ratuszu stworzenie dokumentu opisującego zasady umieszczenia reklam i małej architektury w przestrzeni publicznej.
Biuro Planowania i Rozwoju Miasta st. Warszawy zwróciło się do Mazowieckiej O. Izby Architektów RP z prośbą o przekazania jej propozycji w zakresie ogólnych i szczegółowych założeń, jakie z ich punktu widzenia winny spełniać „Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Propozycje architektów MaOIA RP dotyczące ww. zasad będą zbierane do 2 września 2015 (mazowiecka@izbaarchitektow.pl z tytułem: „Zasady sytuowania reklam”).
Rada MaOIA RP do 4 września 2015 wystosuje do Biura Planowania i Rozwoju Warszawy stanowisko w imieniu architektów MaOIA RP w tej sprawie.
 

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 2015-08-24

Pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP skierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pana Roberta Dziwińskiego, dotyczące interpretacji prawnej z dnia 28 czerwca 2015 r. ogłoszonej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy instalacji wewnętrznych. 
 

Projekt nowelizacji przyjęty przez Radę Ministrów - 2015-08-20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy jest wynikiem realizacji obowiązku nałożonego na ministra infrastruktury i rozwoju, dotyczącego przeglądu i analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w obszarze kształtowania ładu przestrzennego. Projekt noweli służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Konkurs w Poznaniu - 2015-08-20

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ogłaszają konkurs pn. POZNAŃ - CENTRUM OD NOWA opracowanie koncepcji przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Święty Marcin
Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i  na tej podstawie składają pracę konkursową. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników.
Przedmiotem konkursu jest  PRZESTRZEŃ  MIEJSKA śródmieścia Poznania. Organizatorzy konkursu spodziewają się idei i konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania tej przestrzeni, koncepcji uwzględniających optymalne rozwiązania komunikacyjne (kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe) powiązane ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi (sezonowymi) i innymi elementami wyposażenia ulicy – z poszanowaniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturowych, publicznych itp., przywracających rangę należną temu obszarowi. Należy zwrócić uwagę na koegzystencję ruchów pieszego, rowerowego, tramwajowego i kołowego, w szczególności w kontekście tendencji do ograniczenia tego ostatniego. W opracowaniach projektowych należy pamiętać o przyjaznym mieszkańcom mieszkalno – usługowym charakterze ulic, a także wprowadzić tzw. atrakcje miejskie, będące magnesem dla  mieszkańców  całego miasta i gości spoza Poznania.
TERMINY:
14.08.2015 r. - ogłoszenie konkursu
29.10. 2015 r. - składanie prac konkursowych
27.11. 2015 r. - ogłoszenie wyników konkursu 

Szczegółowe informacje wstępne znajdują się w załączniku zawierającym ogłoszenie konkursu.
Więcej informacji i materiały konkursowe (do pobrania) na stronie internetowej konkursu:

Odwołany dyżur - 2015-08-18

Informujemy, że 24.08.2015 (w najbliższy poniedziałek) dyżur p. Mileny Sokołowskiej - pracownicy biura Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – został odwołany. Przepraszamy za niedogodność. 

Katalog MSZ - 2015-08-14

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczął prace nad przygotowaniem katalogu oferty polskich przedsiębiorstw w sektorze związanym z rozwojem infrastruktury obiektów sportowych i bazy transportowo-budowlanej. Katalog ma zawierać informacje na temat oferty poszczególnych polskich firm (jedna strona na jedną firmę) w języku angielskim. Celem inicjatywy jest wypromowanie potencjału polskiego biznesu na Bliskim Wschodzie – w szczególności na rynku katarskim – w oparciu o długofalowe działania, które obejmą między innymi prezentowanie naszej oferty podczas misji i forów gospodarczych w regionie, jak i dystrybucję katalogu podczas spotkań rządowych wysokiego szczebla na Bliskim Wschodzie.
Zainteresowani zaprezentowaniem swojej oferty w katalogu proszeni są o wypełnienie załączonego formularza i pilne przesłanie stosownych materiałów zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu.
 
 

Biennale Architektury w Krakowie - 2015-08-12

Informacje na temat Biennale Architektury w Krakowie otrzymane przez Przewodniczącego Mazowieckiej O. Izby Architektów RP Roberta Szumielewicza od współorganizatora Biennale.
 

Praca dla architekta w łomżyńskim Ratuszu - 2015-08-12

Prezydent Łomży ogłosił nabór na wolne stanowisko naczelnika Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży. Szczegóły konkursu są dostępne pod adresem:
http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=12180.
Zainteresowane osoby swoje oferty mogą składać do 21 sierpnia br.  

Rozporządzenie w sprawie nowych formularzy podpisane przez min. M. Wasiak - 2015-08-06

24 lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

Informacja Biura Prawnego - 2015-07-30

Biuro Prawne MaOIA RP informuje, że wtorkowe dyżury mec. Ludwika Wardzyńskiego 4, 11 i 18 sierpnia br. są odwołane z powodu urlopu. Przepraszamy za utrudnienia.

Urlop w Biurze Prawnym MaOIA RP - 2015-07-23

Informujemy, że od 3 do 13 sierpnia 2015 r. mec. Michał Paź nie będzie udzielał konsultacji prawnych z powodu urlopu. Przepraszamy za utrudnienia.

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...