Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Warunki techniczne

www.warunkitechniczne.pl 

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Polecamy książki

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

Swarzędz - konkurs - 2015-03-24

Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Zarzad Stowarzyszenia Architektów
Polskich Oddział w Poznaniu ogłaszaja konkurs na:
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A 
Strona konkursu:    http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ckp-swarzedz/
 

Warunki nasłonecznienia - teoria a rzeczywistość - 2015-03-24

Tekst poświęcony zagadnieniom nasłonecznienia mieszkań, w przepisach i praktyce architektonicznej.
Artykuł omawia:
  • aktualny stan polskich przepisów oraz ich rys historyczny,
  • podstawowe zasady, na których oparty jest przepis,
  • regulacje dotyczące nasłonecznienia mieszkań w innych krajach,
  • konsekwencje stosowania czasu urzędowego - zmiany czasu na letni oraz równania czasu,
  • narzędzia stosowane przy wyznaczaniu czasu nasłonecznienia i ich dokładność,
  • pożądane kierunki zmian przepisów.
Do ściągnięcia ze strony: 

Uwierzytelnianie map - doprecyzowanie stanowiska Wojewody Mazowieckiego - 2015-03-21

Rada MaOIA RP zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z informacją o nadinterpretowaniu Jego pisma z 16 stycznia 2015 r. Pismo to dotyczyło uwierzytelniania map do celów projektowych przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bądź przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika stron będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Pismo to spowodowało żądanie przez administrację architektoniczno-budowlaną od projektantów wyłącznie oryginałów map do celów projektowych. Wykluczyło to możliwość pracy na elektronicznych wersjach map. W następstwie interwencji Izby i powiadomionego przez nią Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim p. Piotr Sobucki  doprecyzował zalecenie MUW i skierował do starostów i prezydentów pismo, w którym popiera krytyczne stanowisko GUNB wobec wspomnianych nadinterpretacji oraz zaleca, aby podległe organy administracji architektoniczno-budowlanej nie podejmowały prób interpretowania przepisów.
  
 

Wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta. - 2015-03-21

Informujemy, że od 31 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok 2015/2016. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia. 
Przypominamy, że zawarcie ubezpieczenie OC zawodowego jest ustawowym obowiązkiem każdego architekta. 

Konkurs na projekt urbanistycznego zagospodarowania WOLNYCH TORÓW w Poznaniu - 2015-03-11

Organizatorzy Konkursu - Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania Terenów Wolnych Torów w Poznaniu.
 
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo - przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskiej.
 
 
 

Targi Architektury i Budownictwa BUDMA w Poznaniu - 2015-03-09

10 marca (wtorek) w Poznaniu zaczynają się największe Targi Architektury i Budownictwa w Polsce. W programie oprócz wystawy znajdziemy ciekawe seminaria, debaty i wykłady.

Ekologia konstruktywnie - 2015-03-08

Na stronie projektu Ekologia konstruktywnie, któremu patronuje Izba Architektów RP, widnieją informacje dotyczące dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju w miastach Unii Europejskiej. 
W interesujących materiałach filmowych można zobaczyć jak stosować zasady sustainability (zrównoważonego rozwoju) w zależności od potrzeb lokalnych społeczności.
Przykłady dobrych praktyk:
  • ZEGG – Eco Vilage w Bad Belzig pod Berlinem
  • Leeuwarden w Holandii - projekt współdzielenia przestrzeni komunikacji
  • Smart Aarhus w Danii - inteligentne miasto współzarządzane przez mieszkańców
  • BedZed - trwałe i zrównoważone osiedle w Londynie
Informacje wraz z filmami na: www.ekologiakonstruktywnie.pl w zakładce Dobre praktyki.
 
 

Zmiany prawa - 2015-03-06

W związku z wejściem w życie z dniem 9.03.2015 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków prosimy o zapoznanie się z informacją.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 w/w ustawy osoby posiadające m.in. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej mogą sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dotychczas było to możliwe na podstawie art.5 ust. 8 pkt 4  ustawy prawo budowlane, który to przepis będzie uchylony od dnia 9.03.2015 r.
 

Otwarta prezentacja finalistów ŻYCIA W ARCHITEKTURZE w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki - 2015-03-03

Otwarta dla publiczności i mediów prezentacja finalistów VIII edycji
konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE odbędzie się w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki przy placu Małachowskiego 3 w Warszawie.
11 marca odbędzie się prezentacja 9 finalistów w 3 kategoriach:
16.30 - Najlepszy budynek jednorodzinny,
17.30 - Najlepszy budynek wielorodzinny,
18.45 - Najlepsze wnętrze użyteczności publicznej.
12 marca zaprezentowanych zostanie 6 finalistów w 2 kategoriach:
16.30 - Najlepszy budynek użyteczności publicznej,
17.30 - Najlepsza przestrzeń publiczna.
W prezentacji bierze udział także jury konkursowe. 

Ostrzeżenie dotyczące inwestycji - 2015-02-18

Na prośbę arch. Tomasza Prymasa, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zamieszczamy informację dotyczącą inwestycji w Bydgoszczy polegającej na budowie parkingu wielopoziomowego.
 

Prosimy o ostrożność - 2015-02-18

OSTRZEŻENIE z Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczące konkursu pn. Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego B4 przy ul. Kryształowej w Lublinie.
 

Dobre praktyki - broszura Stołecznego Konserwatora Zabytków - 2015-02-14

"Jak modernizować modernizm? Zabytki architektury mieszkaniowej modernizmu. Dobre praktyki konserwatorskie dla mieszkańców i użytkowników"
Broszura do pobrania
 

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

KONFERENCJA

9 - 10 kwietnia 2015

w hotelu Radisson Blue Centrum w Warszawie odbędzie się konferencja IZOLACJE 2015

pt. „Wpływ nowych regulacji na rozwiązania i technologie z zakresu izolacji”.

/promocja/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...