Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Warunki techniczne

www.warunkitechniczne.pl 

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Polecamy książki

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

 
Z przykrością informujemy, że nastąpiło przesunięcie odbioru prac remontowych.
W dniach 18 - 22 maja br. biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
będzie nieczynne, a zatem niedostępne, także w sprawach związanych z
poradami prawnymi oraz tematami dotyczącymi prac Komisji Kwalifikacyjnej.
Możliwy jest tylko kontakt e-mailowy (w bardzo ograniczonym zakresie).
Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy. 
 
 

Kodeks Budowlany trafił do konsultacji społecznych - 2015-05-26

Projekt nowego Kodeksu budowlanego został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Szczegóły projektu ustawy i stan prac nad częścią urbanistyczną kodeksu przedstawili 25 maja br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Marek Wierzbowski oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. 

Apel projektantów z Wielkopolskiej O. Izby Architektów RP - 2015-05-25

Apel projektantów z Pracowni Architektonicznej 1997 sp. z o.o., związany z ogłoszeniem przetargu dotyczącego nowych opracowań projektowych dla budynku NBP w Poznaniu przy Al. Niepodległości 12. 

Katastrofa budowlana - co robić? - 2015-05-20

Wystąpienie katastrofy budowlanej wiąże się z koniecznością wykonania wielu obowiązków przez określone osoby. Krąg podmiotów obciążonych tymi obowiązkami jest dość szeroki, bowiem różne kategorie osób mogą się z tym zjawiskiem spotkać – zarówno na etapie realizacji procesu budowlanego, jak i na etapie użytkowania obiektu.
Ze wspomnianej procedury – „Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej” – można dowiedzieć się m. in., że podmiot zobowiązany w pierwszej kolejności musi zadbać o bezpieczeństwo ludzi i terenu katastrofy budowlanej. Warto wiedzieć, że może on zostać zobowiązany w drodze administracyjnej, przez organ nadzoru budowlanego, do zabezpieczenia miejsca katastrofy jeżeli np. zwleka z takimi działaniami zabezpieczającymi. Decyzja w tej sprawie może zostać wydana bardzo szybko – bo może nawet być ogłoszona ustnie – oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu.
więcej> 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie uhonorowana - 2015-05-08

Filharmonia Szczecińska zostaje laureatem konkursu Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe dla współczesnej architektury. Nagroda ta po raz pierwszy przyznana została dziełu architektonicznemu wzniesionemu w Polsce. 

Nowy numer Warunków technicznych - 2015-05-07

Kolejny numer magazynu Warunkitechniczne.pl - wiodącym tematem są: ściany osłonowe, okna i drzwi. 

Ponadto w numerze: 
- hiszpański Kodeks techniczny-budownictwa;
- nowe wymagania dla fotowoltaiki;
- udział procentowy powierzchnii okna a Daylight Factor; 
8 numer magazynu Warunkitechniczne.pl do pobrania pod adresem:

Konkurs w Lublinie - 2015-05-07

Ogłoszenie o konkursie urbanistyczno-architektonicznym, otwartym, jednoetapowym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. "Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych".
link do strony internetowej Zamawiajacego (BIP) : 

Szkolenie - akustyka - 2015-04-29

Zapraszamy na szkolenie dla członków IARP - "Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne". Szczegółowe informacje i zapisy pod linkiem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/229 

Zmiana godzin dyżurów prawnika - 2015-04-28

Biuro prawne Mazowieckiej O. Izby Architektów RP informuje, że mec. Michał Paź dyżuruje w bieżącym tygodniu:
w środę 29.04.2015 w godz. 15.00 - 17.00,
w czwartek 30.04.2015 w godz. 11.00 - 17.00.
 
Przepraszamy za utrudnienia.

Ustawa krajobrazowa po poprawkach Senatu wraca do Sejmu, a Sejm je popiera - 2015-04-24

Ustawa krajobrazowa została poprawiona w Senacie. Sejm poparł poprawki Senatu. 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/867562,sejm-uchwalil-ustawe-krajobrazowa-beda-wyzsze-kary-za-nielegalne-reklamy.html 
Najważniejsze poprawki to przywrócenie, znacznie wyższych od grzywien, kar administracyjnych (dla 100 m kw. do 27 tys. zł miesięcznie). Będą je płacić wieszający reklamy. Jeżeli nie uda się ich ustalić (bo nierzadko są to firmy powoływane dla celów fikcyjnych, zmieniające nazwy i adresy), wtedy zapłacą właściciele nieruchomości, na której wisi nielegalna reklama. Do tej pory nie byli oni karani.
Ustawa daje samorządom prawo do zdejmowania nielegalnych wielkoformatowych reklam i obciążania kosztem ich zdjęcia właściciela reklamy bądź - jeżeli nie można go ustalić - właściciela nieruchomości. Radni będą mogli też ustalić wysokość opłaty za legalne reklamy, natomiast karna opłata administracyjna za reklamę nielegalną będzie czterdziestokrotnością opłaty za reklamę legalną.
Ustawa reguluje również kwestie szyldów. Rady miast będą mogły określić ich rozmiary. Zarządcy dróg mogą nakładać grzywny do 5 tys. zł za nielegalne reklamy w pasie drogi. Po poprawkach Senatu to jedyny przypadek, kiedy będą stosowane grzywny.
Ustawa określa również szczegóły dotyczące reklam przy drogach, choćby to, że niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów. 

Cały tekst: 

Zabytek zadbany 2015 - rozstrzygnięcie konkursu - 2015-04-24

Szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, zabytkowe domy na murze miejskim w Dobrym Mieście, zespół kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Willa Okszy w Zakopanem oraz dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera w Łodzi - to laureaci konkursu "Zabytek Zadbany".  Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wręczył nagrody 21. kwietnia br. w Białymstoku, podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym - 2015-04-23

W ramach działalności integrującej środowiska zawodowe organizujemy, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym. Inicjatywa ta będzie realizowana po raz czwarty przez zespół złożony z przedstawicieli Mazowieckiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Warszawskiego Związku Brydża Sportowego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Termin rozgrywek: 15-16 maja.

Rażąco niska cena - 2015-04-21

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Przepis art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zw. dalej jako ,,ustawa Pzp’’), ustanawia obowiązek zamawiającego zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić „w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”. Sformułowanie „w szczególności” należy rozumieć jako przykład sytuacji, w której zamawiający powinien mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę.

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...