Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Czas wolny

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

IARP edukacja młodzieży

Konkursy

Nowe przepisy

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Warunki techniczne

www.warunkitechniczne.pl 

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Polecamy książki

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

Spotkanie w Senacie w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 2015-01-28

28 stycznia 2015 w Senacie RP odbyła się dyskusja nad zgłoszonymi poprawkami do przegłosowanej niedawno przez Sejm nowelizacji Prawa budowlanego. Izbę Architektów RP reprezentowali arch. Piotr Andrzejewski (przewodniczący Komisji legislacyjnej IARP) oraz arch. Borysław Czarakcziew (wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP). Przyjęto jedną ze zgłoszonych przez Izbę poprawek. Dotyczy ona uzupełnienia rejestru pozwoleń na budowę o dane dotyczące wielkości obiektu. (usz)

Ostrzeżenie o możliwości naruszenia praw autorskich - 2015-01-28

Arch. Witold Milewski, członek Wielkopolskiej O. Izby Architektów RP, autor projektu odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu ostrzega przed możliwością naruszenia praw autorskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma. Przywołana w tekście firma Arcus s.c. jest firmą z Poznania.
 

Przepisy ochrony przeciwpożarowej - 2015-01-22

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej (w tym najnowsze z 2014 r.) można znaleźć na stronie Komendy Głównej Straży Pożarnej:
 

Ogłoszenie Marszałka Sejmu - 2015-01-22

 
Dz.U. 2014 poz. 1946
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 

Zmiana wysokości składek. - 2015-01-20

Uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP składki członkowskie w roku 2015 uległy podwyższeniu i wynoszą - 74 zł za miesiąc.
Od 1 stycznia 2015 obowiązują nowe, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:
  • opłata za wpis na listę członków Izby - 370 zł
  • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby - 910 zł
  • opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia - 370 zł.
Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 7,40 zł. 
 
Uchwała Zjazdu Krajowego z 6 grudnia 2014 r.

Nowelizacja Prawa budowlanego została przyjęta przez Sejm RP - 2015-01-20

Sejm RP po długich obradach 15 stycznia 2015 uchwalił nowelizację Prawa budowlanego. Wśród nowych zapisów nowelizacji jest likwidacja obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę na niektóre obiekty. Obowiązek uzyskiwania pozwolenie na budowę pozostaje nadal w zapisach Prawa budowlanego, jednak nowe przepisy znoszą obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego, o ile te inwestycje nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Dla takich przedsięwzięć inwestycyjnych będzie wystarczało zgłoszenie budowy, do którego trzeba będzie dołączyć m.in. projekt budowlany. Organy będą miały 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Jeżeli inwestor uzna, że uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę) domu jednorodzinnego jest dla niego korzystniejsze ustawa pozostawia taką możliwość.

Nowelizacja zmniejsza także wymogi w stosunku do projektu budowlanego. Już nie trzeba będzie dołączać do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. /usz/

Więcej przeczytasz tutaj:

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.prawo_budowlane/147526/Poslowie-buduja--Po-zmianach-pozwolenia-dla-domu-tylko-od-sasiadow

 

Informacja na temat szkoleń w 2014 i 2015 r. - 2015-01-19

Informujemy uczestników szkoleń prowadzonych przez Izbę Architektów, że materiały do szkoleń przeprowadzonych w 2014 roku oraz szkoleń aktualnie przeprowadzanych będą rozsyłane jedynie do osób, które uczestniczyły w tych szkoleniach. Nie przewidujemy umieszczania materiałów szkoleniowych na stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że Zespół ds Podnoszenia Kompetencji Zawodowych Architektów planuje uruchomienie w 2015 r. szkoleń w systemie e-learningu.  

Podziękowania - 2015-01-16

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP dziękuje p. Krzysztofowi Bugli Burmistrzowi Żoliborza oraz p. Arturowi Nawrotowi naczelnikowi Wydziału Oświaty i Wychowania za nawiązanie współpracy w zakresie wprowadzenia programu edukacyjnego IARP „Kształtowanie przestrzeni” w żoliborskich gimnazjach. Jako architekci uważamy, że uświadomienie nowemu pokoleniu mieszkańców Żoliborza wagi decyzji przestrzennych i ich wpływu na poziom życia, zdrowie, bezpieczeństwo jest elementem edukacji obywatelskiej. 
Dostrzeżenie tej korelacji, choć wydaje się oczywista, nie jest możliwe bez umiejętności spojrzenia w przyszłość dalej niż horyzont jednej kadencji. 
Doceniamy to i liczymy na dalszą owocną współpracę.
 
 
W imieniu Rady
 
arch. Robert Szumielewicz
Przewodniczący Rady Mazowieckiej O. Izby Architektów RP  

Konkurs w Poznaniu - 2015-01-14

Zarząd Oddziału SARP w Poznaniu uprzejmie informuje o ogłoszeniu konkursu na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną Zespółu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
 

Strona internetowa konkursu:

http://poznan.sarp.org.pl/szkola-muzyczna-poznan/

Doroczna Nagroda Dziennikarska IARP - 2015-01-14

20 stycznia br. mija termin składania propozycji do Nagrody dla dziennikarzy za najlepszy materiał opublikowany w mediach niearchitektonicznych, związany z promocją zawodu architekta.
Propozycje prosimy składać na adres: izba@izbaarchitektow.pl 

Życie w architekturze - 2015-01-08

Redakcja miesięcznika "Architektura-murator" ogłasza VIII edycję konkursu Życie w Architekturze. Autorzy mogą złaszać obiekty w 5 kategoriach, powstałe w latach 2013-2014 na terenie Polski. To jedyny konkurs na realizację architektoniczną, w którym główna nagroda przyznawana jest przez Prezydenta RP. Po raz pierwszy w historii konkursu wyodrębniono kategorię Wnętrza Użyteczności Publicznej.
Nabór zgłoszeń trwa do 19 lutego. 

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/

 

 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv

 

 

 

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...