Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Przejdź do kategorii

ARCHIWALIA

Członkostwo w Izbie Architektów

Działalność

EDUKACJA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia o pracy

Plany miejscowe

Program Leonardo Da Vinci

Seminaria i konferencje

Sprawy bieżące MaOIA

ZDROWIE

Polecamy portal

Warsztat Architekta

www.warsztatarchitekta.pl

Warunki techniczne

www.warunkitechniczne.pl 

Instrukcja korzystania z Facebook'a

http://www.youtube.com/watch?v=6a7haSkwxk8

 

Polecamy książki

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Konrad Kucza-Kuczyński

Wydanie II, popr. i uzup., OWPW 2015, s. 168,
ISBN: 978-83-7814-243-0

www.wydawnictwopw.pl

 

 

O Architekturze. Szkice pisane i rysowane. Egzemplarz kolekcjonerski

Sławomir Gzell

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Każdy z 50 egzemplarzy kolekcjonerskich książki „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane” jest sygnowany przez autora, Sławomira Gzella. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu egzemplarza, poza sygnaturą znajduje się także odcisk stempla z numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską. Książka opakowana jest w eleganckie, ręcznie wykonane pudełko.

 

 

Rysunek 

zmysł architektury

Mirosław Orzechowski

Wydawnictwo Blue Bird

www.wydawnictwo-bluebird.pl

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Niepublikowane szkice, osobiste notatki, rysunki projektowe i plenerowe. Syntetyczna opowieść o Warszawskiej Szkole Rysunku Architektonicznego powstałej na najstarszej założonej w 1915 roku uczelni architektonicznej w Polsce.
ARCHITEKCI – AUTORZY ESEJÓW
Marek Budzyński, Piotr Bujnowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Sławomir Gzell,
Krystyna Ilmurzyńska, Włodzimierz Karczmarzyk, Sławomir Kowal, Konrad Kucza – Kuczyński,
Jan Mazur, Maciej Miłobędzki, Janusz Pachowski, Grzegorz Rytel, Marcin Sadowski, Adam Sufliński, Agnieszka Wośko – Czeranowska.

 

 

 

Życie między budynkami
Jan Gehl
Wydanie II
Wydawca: Wydawnictwo RAM
Tłumaczenie: dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Życie między budynkami.pdf 

 

 

 

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
Małgorzata Gmiter
2013, format A5, s. 352
Wydawca: 
Presscom Sp. z o.o. 
Miejsce wydania: 
Wrocław 
ISBN: 9788362723485

 

 

Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 
Katarzyna Pluta
2012, format A 4, s. 296,
ISBN: 978-83-7814-044-3

www.wydawnictwopw.pl

 

 

 

Wiadomości

Kwerenda art. 29 znowelizowanego Prawa budowlanego - 2015-07-01

Dzięki uprzejmości arch. Adama Wolnego i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - tabela będąca kwerendą zmian art. 29 ust. 1 i 2 znowelizowanego Prawa budowlanego (zgłoszenie).
 

Pismo ws. Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie - 2015-06-29

Pismo z Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP do Przewodniczącego Sądu Konkursowego arch. Bolesława Stelmacha w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Rakowieckiej 21 w Warszawie.
 

Zasady postępowania w procedurze uzgodnień konserwatorskich - 2015-06-24

Zamieszczamy zasady postępowania w procedurze uzgodnień konserwatorskich dokonywanych u Stołecznego Konserwatora Zabytków, przyjęte na spotkaniu roboczym z Dyrektorem SKZ w siedzibie Mazowieckiej O. Izby Architektów RP.
Prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie uzgodnionych zasad. 

Konkurs dla młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 2015 - 2015-06-23

W tym roku szkolnym do konkursu organizowanego przez Izbę Architektów RP dla młodzieży szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kształcących wg programu edukacyjnego IARP "Kształtowanie przestrzeni" przystąpiło ponad 30 szkół z całej Polski. Tematem konkursu była idea międzypokoleniowego "Miejsca spotkań - dzieci, młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku - razem i osobno". Prace na konkurs wysłało 20 zespołów. Trzy prace z województwa mazowieckiego weszły do ścisłego finału. Rozstrzygnięcie nastąpi 24 czerwca 2015 r. podczas uroczystej Gali rozdania nagród w Pałacu Kultury i Nauki. Program objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji w zakładce Edukacja młodzieży na stronie internetowej IARP.

Ostrzeżenie o możliwości naruszenia praw autorskich - 2015-06-11

Ostrzeżenie dotyczące możliwości naruszenia praw autorskich autora projektu rozbudowy salonu samochodowego Toyota w Opolu.
 

Projekt ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - 2015-06-09

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.
 
Do projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska (POŚ) wdrożono przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III). Dyrektywa reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy Seveso III, oprócz zmian w POŚ, wymaga nowelizacji innych ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o Państwowej Straży Pożarnej. 

Poszukiwani autorzy projektu - 2015-06-08

W związku z modernizacją obiektu produkcyjnego - obecnie hali produkcyjnej firmy Cembrit production SA w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4 - poszukujemy kontaktu z Autorem projektu w/w obiektu.
 
ASW architekci
Michał Ankiersztajn  architekt
M:  48 607 149 102 

Kodeks Budowlany trafił do konsultacji społecznych - 2015-05-26

Projekt nowego Kodeksu budowlanego został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Szczegóły projektu ustawy i stan prac nad częścią urbanistyczną kodeksu przedstawili 25 maja br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Marek Wierzbowski oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. 

Apel projektantów z Wielkopolskiej O. Izby Architektów RP - 2015-05-25

Apel projektantów z Pracowni Architektonicznej 1997 sp. z o.o., związany z ogłoszeniem przetargu dotyczącego nowych opracowań projektowych dla budynku NBP w Poznaniu przy Al. Niepodległości 12. 

Katastrofa budowlana - co robić? - 2015-05-20

Wystąpienie katastrofy budowlanej wiąże się z koniecznością wykonania wielu obowiązków przez określone osoby. Krąg podmiotów obciążonych tymi obowiązkami jest dość szeroki, bowiem różne kategorie osób mogą się z tym zjawiskiem spotkać – zarówno na etapie realizacji procesu budowlanego, jak i na etapie użytkowania obiektu.
Ze wspomnianej procedury – „Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej” – można dowiedzieć się m. in., że podmiot zobowiązany w pierwszej kolejności musi zadbać o bezpieczeństwo ludzi i terenu katastrofy budowlanej. Warto wiedzieć, że może on zostać zobowiązany w drodze administracyjnej, przez organ nadzoru budowlanego, do zabezpieczenia miejsca katastrofy jeżeli np. zwleka z takimi działaniami zabezpieczającymi. Decyzja w tej sprawie może zostać wydana bardzo szybko – bo może nawet być ogłoszona ustnie – oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu.
więcej> 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie uhonorowana - 2015-05-08

Filharmonia Szczecińska zostaje laureatem konkursu Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe dla współczesnej architektury. Nagroda ta po raz pierwszy przyznana została dziełu architektonicznemu wzniesionemu w Polsce. 

Nowy numer Warunków technicznych - 2015-05-07

Kolejny numer magazynu Warunkitechniczne.pl - wiodącym tematem są: ściany osłonowe, okna i drzwi. 

Ponadto w numerze: 
- hiszpański Kodeks techniczny-budownictwa;
- nowe wymagania dla fotowoltaiki;
- udział procentowy powierzchnii okna a Daylight Factor; 
8 numer magazynu Warunkitechniczne.pl do pobrania pod adresem:

Fundusze europejskie

Wyszukiwarka dotacji PARP

www.parp.gov.pl/index/index/1484

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Działalność gospodarcza 

Bieżące informacje w portalu prawno-gospodarczym INFOR

www.infor.pl

Informacje na temat prawa w portalach:

RZECZPOSPOLITA (PRAWO)

www.rp.pl/temat/4.html

GAZETA PRAWNA 

prawo.gazetaprawna.pl/ 

Serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

www.uzp.gov.pl/na-skroty/wspolny-s142ownik-zamowien-cpv 

  

Zamówienia publiczne na świecie:

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/

 

TED - Suplement Dziennika Urzędowego UE - informacja o europejskich zamówieniach publicznych z podziałem na branże:

ted.europa.eu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...