Aplikacja do obliczania śladu węglowego, pochodzącego od materiałów wbudowanych w budynek i webinar na temat korzystania z aplikacji online.

Czytaj Więcej

Z dniem 31.07.2020 wchodzi w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. definicje mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Czytaj Więcej

Informujemy, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd RP biuro Mazowieckiej OIA jest do 24 maja br. zamknięte dla interesantów.

Biuro pracuje w systemie dyżurów, zatem – w wyjątkowych sprawach i po uprzednim umówieniu się telefonicznie – do biura w godzinach urzędowania może wejść architekt MaOIA (jednoosobowo).

Wszystkie pozostałe sprawy są załatwiane online oraz telefonicznie.