Ostrzeżenie przed możliwością naruszenia praw autorskich

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
W związku z możliwością wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Piasecznie wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę dla budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, z parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 9, 10 i 4/27 w obrębie 03-01 Góra Kalwaria (ul. Budowlanych) informuję Państwa, że jako autor projektu, który uzyskał pozwolenie na budowę nr 1254/2021 z dnia 16.06.2021, wciąż posiadam majątkowe i zależne prawa autorskie do tego projektu i ewentualny wniosek z załączonym projektem zamiennym wykonywanym przez innego architekta będę uznawał jako naruszenie praw autorskich.

arch. IARP Daniel Sarna

Obszar zabudowy śródmiejskiej w Warszawie

Rada m. st.  Warszawy zatwierdziła nowe Studium. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy pozwoliła na zaproponowanie granic obszaru zabudowy śródmiejskiej.

W takiej zabudowie prawo dopuszcza stosowanie szczególnych parametrów technicznych dla budynków. Przede wszystkim:

  • można skrócić o połowę minimalną odległość przesłaniania – dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (czyli np. budynków mieszkalnych, biurowców, obiektów handlowych);
  • można skrócić o połowę minimalny czas nasłonecznienia – dla mieszkań, żłobków, przedszkoli, szkół oraz dla placów zabaw;
  • nie wymaga się minimalnego czasu nasłonecznienia dla mieszkań 1-pokojowych (kawalerek)

Czytaj dalej Obszar zabudowy śródmiejskiej w Warszawie

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy
przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.
Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 16 października 2021 r. czyli odpowiednio wcześniej przed zimową sesją egzaminów na uprawnienia  3 grudnia 2021 r.

Czytaj dalej Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia