Uprawnienia

OGŁOSZENIE KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

został wyznaczony: 

 • w sesji letniej na dzień 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 ,
 • w sesji zimowej na dzień 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. 


Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

 • w sesji letniej przypada na dzień 11 marca 2021 r., 
 • w sesji zimowej przypada na dzień 3 września 2021 r. 

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poprzednie komunikaty Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dostępne są na stronie: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=74&k2=87
 

STANOWISKO KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP DOT. BRAKU WYMAGANEJ KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

stanowisko-okk-maoia-rp-dot-braku-wymaganej-ksiazki-praktyki-zawodowej

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Od sesji zimowej 2017 r. oraz w sesjach następnych obowiązuje uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien).

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3403  zmieniono wysokość obowiązujących opłat (nowe kwoty obowiązują od dnia 15 marca 2021 r.)

W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1130 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1130 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 670 zł;
 1. W specjalnościach:
 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1700 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1700 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 980 zł.

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2021 roku, w tym m.in. :

znajdują się pod linkiem:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Przy dokumentowaniu praktyk zawodowych za pomocą książki praktyki zawodowej, prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania u dołu strony).

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce A4 zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Informacji udziela pani Milena Sokołowska-Harasim.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien (wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej – pdf)

wniosek-o-ponowne-przystapienie-do-egzaminu (wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej – pdf)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (pdf)

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. W rozporządzeniu tym zamieszczono zaktualizowany wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej: wzor-oswiadczenia-potwierdzajacego-odbycie-praktyki-zawodowej-od-07-05-19

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

Ankieta dla absolwentów  (ankieta została wprowadzona przez Krajową Radę Izby Architektów RP dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych – jest dobrowolna i anonimowa oraz nie pozostaje w MAOIA RP tylko zostaje przekazana do KRIA RP. Wypełnienie/niewypełnienie w/w ankiety nie ma wypływu na postępowanie kwalifikacyjne.)

Zh

swietnie