Uprawnienia

STANOWISKO KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP DOT. BRAKU WYMAGANEJ KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

stanowisko-okk-maoia-rp-dot-braku-wymaganej-ksiazki-praktyki-zawodowej

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:
Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Od sesji zimowej 2017 r. oraz w sesjach następnych będzie obowiązywał uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien).

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

– w sesji letniej 07 czerwca 2019 r. o godz. 10:00;

w sesji zimowej na dzień 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych:

– w sesji letniej przypada na dzień 07 marca 2019 r.

– w sesji zimowej przypada na dzień 06 września 2019 r.

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Zgodnie z Uchwała nr O-14-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zmieniono wysokość obowiązujących opłat (uchwała weszła w życie z dniem 9 marca 2019 r.)

 1. W specjalnościach:
 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1000 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1000 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 590 zł;
 1. W specjalnościach:
 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1500 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1500 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 870 zł.

 

 

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2019 roku, w tym m.in. :

znajdują się pod linkiem:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

 

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Przy dokumentowaniu praktyk zawodowych za pomocą książki praktyki zawodowej, prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania u dołu strony).

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

 

Informacji udziela pani Milena Sokołowska.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

 

wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien (wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej – pdf)

wniosek-o-ponowne-przystapienie-do-egzaminu (wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej – pdf)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (pdf)

Od 7 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. W rozporządzeniu tym zamieszczono zaktualizowany wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej: wzor-oswiadczenia-potwierdzajacego-odbycie-praktyki-zawodowej-od-07-05-19

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

Ankieta dla absolwentów  (ankieta została wprowadzona przez Krajową Radę Izby Architektów RP dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych – jest dobrowolna i anonimowa oraz nie pozostaje w MAOIA RP tylko zostaje przekazana do KRIA RP. Wypełnienie/niewypełnienie w/w ankiety nie ma wypływu na postępowanie kwalifikacyjne.)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP opublikowała wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje w sesji letniej 2019

wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019

swietnie