Uprawnienia

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie  do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.).

  • sesja letnia – 9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00
  • sesja zimowa – 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji zimowej przypada na dzień 09 marca 2017 roku, natomiast w sesji zimowej na dzień 15 września 2017 r..

Zgodnie z Uchwała nr O-08-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zmieniono wysokość obowiązujących opłat (kwoty obowiązują od sesji zimowej 2016 r.):

  1. W specjalnościach:
  1. do projektowania bez ograniczeń, 
  2. do projektowania w ograniczonym zakresie,
  3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 
  4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

– z tytułu kwalifikowania – I rata za egzamin – 850 zł

– z tytułu przeprowadzenia egzaminu  – II rata za egzamin – 850 zł

– z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: II rata za egzamin – 500 zł;

  1. W specjalnościach:
  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
  2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

– z tytułu kwalifikowania – I rata za egzamin –  1250 zł;

– z tytułu przeprowadzenia egzaminu   II rata za egzamin – 1250 zł;

– z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata 700 zł;

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane).

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w 2016 roku znajdują się pod linkiem:  

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania – prawy pasek). Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Inne opłaty:

Od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów pobierane są przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności wymagane przepisami opłaty skarbowe, które należy wnieść na konto Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów nr: 

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Wpłata ta może być także dokonana bezpośrednio w kasie ww. urzędu (wysokość opłaty uzależniona od ilości składanych dokumentów).

Informacji udziela pani Milena Sokołowska.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

 

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pdf)

Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pdf)

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

swietnie