Uprawnienia

STANOWISKO KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP DOT. BRAKU WYMAGANEJ KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

stanowisko-okk-maoia-rp-dot-braku-wymaganej-ksiazki-praktyki-zawodowej

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:
Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Od sesji zimowej 2017 r. oraz w sesjach następnych będzie obowiązywał uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien).

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

– w sesji letniej 07 czerwca 2019 r. o godz. 10:00;

w sesji zimowej na dzień 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych:

– w sesji letniej przypada na dzień 07 marca 2019 r.

– w sesji zimowej przypada na dzień 06 września 2019 r.

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Zgodnie z Uchwała nr O-14-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zmieniono wysokość obowiązujących opłat (uchwała weszła w życie z dniem 9 marca 2019 r.)

 1. W specjalnościach:
 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1000 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1000 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 590 zł;
 1. W specjalnościach:
 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1500 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1500 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 870 zł.

 

 

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2019 roku, w tym m.in. :

znajdują się pod linkiem:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

 

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Przy dokumentowaniu praktyk zawodowych za pomocą książki praktyki zawodowej, prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania u dołu strony).

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

 

Informacji udziela pani Milena Sokołowska.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

 

wzor-wniosku-o-przeprowadzenie-postepowania-kwalifikacyjnego-oraz-o-nadanie-uprawnien (wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej – pdf)

wniosek-o-ponowne-przystapienie-do-egzaminu (wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej – pdf)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (pdf)

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

Ankieta dla absolwentów  (ankieta została wprowadzona przez Krajową Radę Izby Architektów RP dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych – jest dobrowolna i anonimowa oraz nie pozostaje w MAOIA RP tylko zostaje przekazana do KRIA RP. Wypełnienie/niewypełnienie w/w ankiety nie ma wypływu na postępowanie kwalifikacyjne.)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP opublikowała wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje w sesji letniej 2019

wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019

swietnie