Uprawnienia

Uwaga! W sesji zimowej 2017 r. oraz sesjach następnych będzie obowiązywał uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

– w sesji letniej na dzień 08 czerwca 2018 r. o godz. 10:00.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w sesji letniej przypada na dzień 08 marca 2018 roku.

 

Zgodnie z Uchwała nr O-08-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zmieniono wysokość obowiązujących opłat (kwoty obowiązują od sesji zimowej 2016 r.)

A. W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 850 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 850 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 500 zł;

B. W specjalnościach:

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1250 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1250 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 700 zł.

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, najpóźniej na 14 dni przed egzaminem. Brak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2017 roku, w tym m.in. :

– wykaz aktów prawnych obowiązujących podczas sesji egzaminacyjnych

– regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia oraz uzupełnienie stanowiska Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia znajdują się pod linkiem:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IA RP

 

Wszystkie informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdują się w formularzu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (u dołu strony).

Przy dokumentowaniu praktyk zawodowych za pomocą książki praktyki zawodowej, prosimy o przygotowanie dwóch osobnych zestawień – praktyki przy budowie oraz praktyki przy sporządzaniu projektów (do pobrania u dołu strony).

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w kartonowej teczce zamykanej „na gumkę”.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy biura:

11.00 – 17.00 poniedziałek, wtorek

11.00 – 16.00 środa, czwartek

11.00 – 14.00 piątek

w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w Warszawie przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3 B, I piętro – (wejście od ul. św. Szczepana), tel. (22) 856 21 28.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Inne opłaty:

Od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów pobierane są przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności wymagane przepisami opłaty skarbowe, które należy wnieść na konto Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów

nr: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Wpłata ta może być także dokonana bezpośrednio w kasie ww. urzędu (wysokość opłaty uzależniona od ilości składanych dokumentów).

Informacji udziela pani Milena Sokołowska.

Dyżury:

poniedziałek: 12.30 – 17.00.

wtorek: 13.30 – 18.00.

środa: 12.00 – 16.30.

czwartek: 12.00 – 16.30.

Telefon: (22) 856-74-21

 

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pdf)

Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pdf)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (pdf)

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (pdf)

Ankieta dla absolwentów

swietnie