Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy

przed egzaminem zawodowym na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. 

Cały kurs odbędzie się on-line za pośrednictwem platform szkoleniowych typu Microsoft Teams lub Zoom. 

Harmonogram kursu obejmuje ok. 36 godzin akademickich. Całość kursu rozłożona jest na  14 dni  (od 1 do 14 lutego) i odbywać się będzie w godzinach popołudniowych.

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.

Koszt szkolenia: 1450,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, jego numer PESEL oraz dane do faktury.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

kwota: 1450 zł,

tytułemkurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 29 stycznia 2021  r. 

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność, liczba miejsc jest ograniczona!

W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych lub  braku wolnych miejsc na kursie, dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

swietnie