Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Informacje dotyczące kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia.

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 20 października 2018 r., czyli odpowiednio wcześniej przed zimową sesją egzaminów na uprawnienia (7 grudnia 2018 r.).

Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

20 października (sobota) – 9.00-19.00

27 października (sobota) – 9.00-19.00

10 listopada (sobota) – 9.00-19.00

24 listopada (sobota) – 9.00-19.00

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.

Koszt szkolenia: 1250,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer PESEL.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

kwota: 1250 zł,

tytułem: kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 12 października 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Domu Kultury Centrum Łowicka ul. Łowicka 21 w Warszawie, sala 25 (galeria) na I piętrze.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

 

 

swietnie