Działalność
Izba Architektów powstała na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. „O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” (Dz. U. nr 5 z 2001r. poz. 42).
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów rozpoczęła swą działalność na pierwszym zjeździe 20.01.2002 r.
29 marca 2014 roku rozpoczęła się IV kadencja Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Wybrano nowe władze:

Rada Okręgowa

Prezydium:

Przewodniczący
arch. Robert Szumielewicz

Wiceprzewodniczący
arch. Krzysztof Adam Nowak
Skarbnik
arch. Paweł Kasprzycki
Sekretarz
arch. Anatol Kuczyński
Członkowie Rady Okręgowej
arch. Jan Piotr Kempa
arch. Magdalena Bieńkuńska
arch. Dorota Elżbieta Bujnowska – Cechniak*
arch. Piotr Michał Glegoła*
arch. Piotr Szaroszyk*
arch. Błażej Piotr Małczyński*
arch. Rafał Piotr Pawłowski*
* osoby po raz pierwszy wybrane do Rady.

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący
arch. Marek Wacławek

Członkowie

arch. Michał Brutkowski
arch. Anna Krystyna Wojterska – Talarczyk
arch. Włodzimierz Jan Motyliński
arch. Piotr Wojciech Skalski
arch. Jaromir Ryszard Boruta
arch. Marzena Kryńska

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

Przewodniczący
arch. Janusz Pachowski

Sekretarz
arch. Elżbieta Janina Dziubak

Członkowie

arch. Andrzej Karol Nasfeter
arch. Andrzej Henryk Sowa
arch. Stanisław Stefanowicz
arch. Jolanta Elżbieta Ukleja
arch. Radosław Wiesław Kowalewski
arch. Ewa Beata Kaźmierczak

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący
arch. Wojciech Jankowski

Członkowie

arch. Jacek Bolechowski
arch. Maciej Ciszkowski
arch. Maria Deszczka-Molenda
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Wojciech Kempiński
arch. Andrzej Klimiuk
arch. Elżbieta Konecka
arch. Małgorzata Nowak-Janicka
arch. Maciej Piechotka
arch. Zbigniew Piśniak
arch. Tomasz Słowik
arch. Radomir Wnorowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
arch. Piotr Andrzej Majewski
Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach
12:00-13:00

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów prowadzi rejestr osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego posiadających pełne uprawnienia projektowe w zakresie architektury. Na podstawie tego rejestru wydaje zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zaświadczenia te są wymagane w urzędach od 19 kwietnia 2002 r. Termin ten wynika z ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP mieści się przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3B (wejście od ul. Melsztyńskiej), tel. 22 856 21 28, fax 22 856 74 21, w godzinach:

poniedziałek, wtorek – 11.00 – 18.00
środa, czwartek – 11.00 – 17.00
piątek – 11.00 – 15.00
Wnioski dotyczące spraw członkowskich:
  • przyjęcia w poczet członków Izby <kliknij, żeby pobrać wniosek o wpis
  • zawieszenia lub przywrócenia w prawach członka
  • skreślenia z listy członków
  • umorzenia składek
przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed terminem najbliższej sesji. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy w – najkrótszym z możliwych – terminie.
Sesje Rady MaOIA RP w 2017 r.
10 stycznia
14 lutego
7 marca
4 kwietnia
9 maja
6 czerwca
27 czerwca
22 sierpnia
19 września
17 października
21 listopada
19 grudnia

Zebrania Prezydium Rady Mazowieckiej O. Izby Architektów RP – w każdy wtorek o godzinie 17.00.

Zebrania wspólne z wszystkimi organami Mazowieckiej O. Izby Architektów RP (Komisją Kwalifikacyjną, Sądem Dyscyplinarnym, Komisją Rewizyjną, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej) w 2016 r. odbędą się w dniach: 7 marca, 4 lipca, 19 września, 19 grudnia.

swietnie