atlantic
Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dot. projektowania akustycznego w trakcie tworzenia dokumentacji projektowych obiektów budowlanych. Przedstawiona będzie rola projektanta akustyki na kolejnych etapach projektowania budynków. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej...

Czytaj Więcej