Szkolenia

Szkolenia organizuje w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP

arch. Łukasz Górzyński

lukaszmaoia@gmail.com

tel. +48 793 161 604