atlantic
W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Czytaj Więcej

Unknown
Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się...

Czytaj Więcej

szare_kolory
Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się...

Czytaj Więcej

6785_3
Podstawowe wymagania oraz ogólne zasady projektowania budynków pod względem akustycznym, wynikające z polskich przepisów prawnych, dyrektywy UE, norm PN oraz PN EN.

Czytaj Więcej

atlantic
Szkolenie na temat szacowania wartości prac projektowych to dwa bloki. Pierwszy dotyczy analizy algorytmów zapisanych w uchwałach IARP oraz w Rozporządzeniu MI oraz obserwacji rynku wartości prac projektowych poprzez prezentację danych zaczerpniętych z internetu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi. Drugi...

Czytaj Więcej

Unknown
W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Czytaj Więcej

szare_kolory
W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Czytaj Więcej

6785_3
W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Czytaj Więcej