atlantic
Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków. Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Czytaj Więcej

Unknown
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego

Czytaj Więcej

szare_kolory
Hasłem przewodnim szkolenia jest „Wizualne myślenie - zrozumieć i używać”. Krótkie wprowadzenie teoretyczne, poparte wynikami badań naukowców (Roger Wolcott Sperry, Ralph Haber, Michael Kosslyn) oraz doświadczeniami praktyków (Dan Roam, Tony Buzan ) pomaga zrozumieć mechanizmy towarzyszące myśleniu łączącemu techniki...

Czytaj Więcej

6785_3
Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Czytaj Więcej

atlantic
Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków.

Czytaj Więcej

Unknown
Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej. Zaznajomienie z tematyką obecnie...

Czytaj Więcej

szare_kolory
Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Czytaj Więcej

6785_3
Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu oraz praktycznego zastosowania narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Czytaj Więcej

atlantic
Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu oraz praktycznego zastosowania narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Czytaj Więcej