atlantic
W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Czytaj Więcej

Unknown
Szkolenie na temat wymagań prawnych dotyczących przygotowania, organizacji i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych na budowach. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki uczestników procesu budowlanego w tym zakresie oraz podane zostaną przykłady zaistniałych wypadków przy pracy na budowach.

Czytaj Więcej

szare_kolory
Panel 1: "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów" - Zweryfikujemy, na ile ważną umiejętnością jest rozpoznawanie kierunku kluczowych zainteresowań klienta. Zapoznamy się z metodami określania potrzeb, jakie klient chce zrealizować za pomocą danej inwestycji. Z kolei potrzeby wynikają z...

Czytaj Więcej

6785_3
Zasady odczytywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i interpretacja ich zapisów na praktycznych przykładach i orzeczeniach. Inne dokumenty planistyczne.

Czytaj Więcej

atlantic
Omówienie istotnych przepisów budowlanych oraz przepisów towarzyszących wraz z wpływem na przepisy istniejące i wynikające z tego konsekwencje dla projektanta i inwestora.

Czytaj Więcej

Unknown
Szkolenie na temat szacowana wartości prac projektowych to dwa bloki. Pierwszy dotyczy analizy algorytmów zapisanych w uchwałach IARP i w Rozporządzeniu MI oraz obserwacji rynku wartości prac projektowych poprzez prezentację danych zaczerpniętych z internetu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi. Drugi blok...

Czytaj Więcej

szare_kolory
W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Czytaj Więcej

6785_3
W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Czytaj Więcej

atlantic
W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Czytaj Więcej

Unknown
Zapoznanie się z WordPressem - najpopularniejszym środowiskiem do budowania stron WWW. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność samodzielnego edytowania wyglądu strony, dodawania kolejnych podstron, wpisów, a także uzupełniania jej o wymaganą treść. Omówienie tematyki technicznego podejścia do spełnienia wymogów...

Czytaj Więcej