atlantic
Omówienie charakterystyki, zakresu i znaczenia badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Faza przedprojektowa.

Czytaj Więcej

Unknown
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)....

Czytaj Więcej

szare_kolory
Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów...

Czytaj Więcej

6785_3
Omówienie wybranych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obowiązujących od 01.01.2018r. Część I.

Czytaj Więcej

atlantic
Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. ...

Czytaj Więcej