atlantic
Porównanie obowiązujących i proponowanych przepisów, wraz z omówieniem uzasadnienia zmian, wyjaśnienie wątpliwości przykładami i ilustracjami

Czytaj Więcej

Unknown
Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

Czytaj Więcej

szare_kolory
Celem warsztatów jest zbudowanie i wzmocnienie pozycji architektów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w środowisku biznesowym. Uczestnicy będą pracować nad poprawą poczucia pewności siebie, budowaniem swojej indywidualnej marki zawodowej oraz komunikowaniem jej w relacjach z klientem i mediami. ...

Czytaj Więcej

6785_3
Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Czytaj Więcej

atlantic
Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane w świetle nowelizacji Kpa.

Czytaj Więcej

Unknown
Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Czytaj Więcej

szare_kolory
W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest dobra umowa na prace projektowe oraz dlaczego dobra umowa jest tak ważna. Porównają oferty pod względem wiarygodności oraz dowiedzą się dlaczego trzeba się upominać o pieniądze i jak to robić. ...

Czytaj Więcej

6785_3
Szkolenie dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Zasady projektowania systemu oddymiania z uwzględnieniem specyfiki obiektu i jego przeznaczenia – omówienie wymagań dla branży architektonicznej. Zaznajomienie z tematyką obecnie...

Czytaj Więcej

atlantic
W trakcie przeprowadzonego wykładu uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi wizerunkowych i marketingowych potrzebują architekci, by zdobywać uznanie na rynku, jak dostosować się do rzeczywistości biznesowej, jak zmieniła się rola architektów i innych zawodów artystycznych we współczesnym świecie. Architekci zapoznają...

Czytaj Więcej

Unknown
Omówienie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów

Czytaj Więcej