atlantic
Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną...

Czytaj Więcej

Unknown
WPŁYW NAJNOWSZYCH TRENDÓW NA WSPÓŁCZESNE BIURO

Czytaj Więcej