atlantic
Wprowadzenie technologii BIM (ang. Building Information Modeling) jako sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Nowa filozofia cyfrowego modelowania w codziennej pracy architekta.

Czytaj Więcej

Unknown
1. Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej 2. Rozwiązania projektowe systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych z kompensacją mechaniczną z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych

Czytaj Więcej

szare_kolory
Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany, zakresu ekspertyzy mykologicznej oraz szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego.

Czytaj Więcej

6785_3
Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektach obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Czytaj Więcej