atlantic
Celem szkolenie jest omówienie kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć...

Czytaj Więcej

Unknown
Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów inwestycyjnych. Pierwsza część warsztatu będzie wprowadzeniem w świat projektów, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią zarządzania projektami oraz...

Czytaj Więcej

szare_kolory
Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala. Kategorie / rodzaje modernizacji szpitala w odniesieniu do prawa budowlanego. Omówienie na wybranych przykładach modernizacji szpitali w aglomeracji śląskiej.

Czytaj Więcej

6785_3
Projektowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnością w obiektach użyteczności publicznej w kontekście obowiązujących przepisów.

Czytaj Więcej