atlantic
Omówienie pojęć związanych z prawem autorskim z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta (część 1). Dyskusja na temat konkretnych przypadków zastosowania przepisów prawa autorskiego w pracy projektowej.

Czytaj Więcej

Unknown
Klauzule umowne dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych architektów. Prawa autorskie zależne. Normy obowiązujące w prawie autorskim.

Czytaj Więcej

szare_kolory
Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem okładzin Rockpanel, obliczenia termiczne fasady wentylowanej Rockwool, BIM. Poznanie wymagań normy akustycznej oraz zastosowanie materiałów Rockfon;

Czytaj Więcej

6785_3
Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czytaj Więcej

atlantic
Szkolenie poświęcone tematyce certyfikacji obiektów oraz roli architekta w całym procesie, w kontekście praktycznych wskazówek (oczekiwania inwestora, właściciela, najemcy, developera), a późniejszy - finalny efekt. Pokazane zostaną różnice w procesie certyfikacji dla różnych obiektów, przykłady realizacji zobowiązań.

Czytaj Więcej