atlantic
Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te z założenia mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów...

Czytaj Więcej

Unknown
Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Agnieszką Kowalską w formule szkolenia z panelem dyskusyjnym.

Czytaj Więcej

szare_kolory
Zastosowanie modeli BIM: do projektów przebudów, adaptacji, a także zarządzania obiektem

Czytaj Więcej

6785_3
Szkolenie z wybranych zagadnień prawnoautorskich na przykładach opinii biegłego sądowego i rzeczoznawcy SARP. Omówienie orzecznictwa Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP.

Czytaj Więcej