Pożegnania
szare_kolory

Najszczersze wyrazy współczucia Koledze

Mariuszowi Ścisło,

Prezesowi Stowarzyszenia Architektów Polskich

z powodu bolesnej straty

składa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Pożegnania