Archiwum kategorii: Wiadomości

BUDMA 2023 – studencki konkurs na projekt stoiska IARP

Rada Wielkopolskiej OIA RP, działając w imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 oraz Izby Architektów RP, partnera tego wydarzenia, zaprasza studentów do udziału w konkursie na projekt stoiska IARP podczas targów BUDMA 2023.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP przez studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych. Na podstawie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP, która zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu, Organizator opracuje projekt wykonawczy i wykona na najbliższe Targi BUDMA 2023 stoisko targowe, które będzie miejscem prezentacji Izby Architektów RP.

Podczas Targów BUDMA 2023 zorganizowana zostanie wystawa najlepszych prac konkursowych.

Organizator konkursu przewidział atrakcyjne nagrody finansowe:
– za zajęcie 1 miejsca – 2500 złotych + realizacja projektu przez Organizatora
– za zajęcie 2 miejsca – 1500 złotych
– za zajęcie 3 miejsca – 1000 złotych

W załączeniu przekazujemy Regulamin konkursu, grafikę oraz niezbędne dokumenty do udziału w konkursie.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt  reprezentantem Organizatora i Partnera Targów BUDMA:

Michał Hasik – Projekt Komunikacja

Business&Sport Group Sp. z o.o.

ul. Marymoncka 105/52, 01- 813 Warszawa

tel. 535 999 689, e-mail: m.hasik@projektkomunikacja.pl

www: www.groupbs.pl ;  www.projektkomunikacja.pl

Regulamin_konkursu_Stoisko IARP_BUDMA 2023 (1)

 

Zalacznik nr 2 do Regulaminu – formularz zgłoszenia

Zalacznik nr 1 do Regulaminu – wytyczne techniczne i merytoryczne

Zmiana godzin pracy biura Mazowieckiej OIARP

W dniach 5 – 15 grudnia 2022 odbywają się w biurze Mazowieckiej OIARP egzaminy ustne na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Biuro Mazowieckiej OIARP będzie czynne w godzinach 11.00 – 14.00.

Po tej godzinie telefon nie będzie odbierany, a korespondencja wysłana drogą mailową będzie rozpatrywana najwcześniej dnia następnego.

 

Dyżury prawne będą odbywać się zdalnie.

Kontakt z prawnikami:

e-mail   biuro.prawne@mazowiecka.iarp.pl

lub tel. 22-308-08-96

 

Za utrudnienia przepraszamy.

KRAJOWA RADA IARP DOMAGA SIĘ UMOŻLIWIENIA PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE (W WERSJI ZMIENIONEJ PO UZGODNIENIACH, KONSULTACJACH I OPINIOWANIU)

IARP nie ustępuje!
W dniu 25 listopada 2022 r. Krajowa Rada IARP zwróciła się do Pani Olgi Semeniuk, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, o przekazanie samorządowi architektów zmienionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a także wyznaczenie terminu na przedstawienie stanowiska dotyczącego nowej wersji dokumentu.

Warszawska decyzja środowiskowa – spotkanie dla członków Mazowieckiej OIARP

“Warszawska decyzja środowiskowa” – stacjonarne spotkanie informacyjne dla architektów współpracujących z Biurem Ochrony Środowiska, m. st. Warszawy.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 28 listopada 2022 r, godz. 10:00.
Miejsce: siedziba Krajowej Rady IARP, ul. Stawki 2A, Warszawa
AGENDA
10:00 – rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników,
10:10 – wstęp, omówienie tematyki spotkania,
10:20 – decyzja środowiskowa – ogólne omówienie tematu,
10:30 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień dot. przygotowywanej dokumentacji:

– w zakresie ochrony powietrza
– w zakresie ochrony przed hałasem

11:25 – krótka przerwa
11:35 – karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – omówienie istotnych zagadnień c.d.

– w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
– w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi i geologii
– w zakresie ochrony przyrody

12:30 – pytania, otwarta dyskusja
13:00 – zakończenie spotkania.

Organizatorzy: URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Ochrony Środowiska i Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.

Praktyki studenckie – informacja dla przyszłych patronów praktyk

Zapraszamy architektów IARP, którzy gotowi są na przyjęcie studentów architektury na czteromiesięczne praktyki studenckie*.
Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalną platformę praktyk studenckich, mapującą zgłoszenia z całej Polski: praktyki.izbaarchitektow.pl
Na platformie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące wymagań w stosunku do patrona/patronki i praktykantów.
* Organizację praktyk studenckich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 67 ust. 5 tej ustawy studia są prowadzone na podstawie programu studiów, który może przewidywać odbycie przez studenta praktyk zawodowych (art. 67 ust. 5). Ponadto z przepisów tych wynika, że realizacja praktyk stanowi jeden z obowiązków studenta (art. 107 ust. 2 pkt 2). Zatem skierowanie studenta przez uczelnię do odbycia praktyk wynika z programu studiów, a praktyki te mają na celu uzyskanie przez studenta efektów uczenia się kształtujących umiejętności praktyczne, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy.

Rozszerzona edycja warsztatów on-line z kompetencji miękkich

 • ASERTYWNOŚĆ
  Asertywność w zawodzie architekta

  13 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • PLANOWANIE
  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
  27 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • NEGOCJACJE
  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów
  8 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • MEDIACJE
  Sztuka mediacji – komunikacja bez przemocy dla architektów

  17 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • BYĆ LIDEREM
  Architekt w roli menedżera. Nowoczesny leadership
  24 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

Warsztaty prowadzi Kinga Wdowicka, Coach ICC, Mediator VCC, Trener Biznesu.

Więcej o programie każdego z warsztatów oraz o sposobie zgłoszenia, danych do faktury, a także o możliwości uczestnictwa w warsztatach dla osób nienależących do MaOIARP w linku:  Warsztaty z umiejętności “miękkich” (płatne)