Konkurs na projekt zagospodarowania zbiornika w Zaborowie

29.06.2018 r. Urząd Miasta Leszna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno, woj. wielkopolskie) na  cele rekreacyjne.

Konkurs ten uzyskał rekomendację SARP Oddział Poznań.

Zainteresowanym przesyłam link do ogłoszenia o konkursie oraz do materiałów konkursowych:

http://bip.leszno.pl/przetarg/4278/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zagospodarowania-zbiornika-w-zaborowie-leszno-woj-wielkopolskie-na-cele-rekreacyjne

Konkurs na projekt zagospodarowania zbiornika w Zaborowie