Decyzja WKZ a ustalenia MPZP

Artykuł dotyczy relacji pomiędzy ochroną ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Więcej> www.prawodlaarchitekta.pl

Decyzja WKZ a ustalenia MPZP