Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niewykonywania praw autorskich architektów

W listopadzie 2018 r. Rada Mazowieckiej OIARP skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o pomoc w ochronie praw naruszanych wobec środowiska architektów.Wniosek zawierał prośbę o interwencję polegającą na podjęciu działań legislacyjnych lub innych adekwatnych do sytuacji polegającej na uzależnianiu podpisania umowy projektowej przez Inwestora od zobowiązania przez autora projektu do niewykonywania osobistych praw autorskich, które zgodnie z art. 16 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie podlegają zrzeczeniu i są niezbywalne.

Poniżej treść wniosku wraz z uzasadnieniem, odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pismo skierowane przez RPO dra Adama Bodnara do  ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dra Piotra Glińskiego w tej sprawie.

Wniosek do RPO wraz z odpowiedzią RPO

Pismo skierowane przez RPO do min. Glińskiego

Informacja o interwencji ze strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wystąpi-do-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-sprawie-praw-autorskich-architektow

 

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niewykonywania praw autorskich architektów