Termin uiszczenia podatku PIT – 30 kwietnia 2019 r.

Konsekwencjami niedopełnienia tego obowiązku są obciążenia odsetkowe, zajęcie majątku, a w skrajnych przypadkach – grzywna. Podatnik, który nie ma środków na uregulowanie podatku, może ubiegać się o odroczenie zapłaty lub rozłożenie na raty.

Więcej informacji w Gazecie Podatkowej: konsekwencje-nieuregulowania-podatku-z-pit-za-2018-r

 

Termin uiszczenia podatku PIT – 30 kwietnia 2019 r.