Gminna ewidencja zabytków dla m. st. Warszawy

Informujemy, że aktualny wykaz zabytków znajduje się na stronie:

https://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/GEZ_Aktualny_wykaz_zabytków_2016.10.pdf

Gminna ewidencja zabytków dla m. st. Warszawy