Konkurs ogłoszony przez Urząd M.St. Warszawy

Informujemy, że ogłoszony został konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku położonego przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 2-01-01) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

Terminy:

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków do 27 listopada 2019 r.
Składanie Wniosków do 9 grudnia 2019 r., do godz. 16.00
Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu do 22 stycznia 2020 r.
Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)
Do 20 lutego 2020 r., do godz. 16.00.

Więcej szczegółów na stronie konkursu:

http://architektura.um.warszawa.pl/konkursstarynkiewicza

Konkurs ogłoszony przez Urząd M.St. Warszawy