Odwołanie ostrzeżenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Wobec porozumienia z Właścicielem obiektu, proszę traktować jako niebyłe moje ostrzeżenie z 2.10.2019 nt. konieczności uzyskiwania mojej zgody na zmiany w dokumentacji Centrum Rozrywkowo-Handlowego Zgorzelec Plaza.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Jarosław Szambelan
Architekt
SARP, WOIA

Odwołanie ostrzeżenia