Losy rządowego projektu zmiany Prawa budowlanego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazało się Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121).


W rezultacie obrad w dniach 15 i 16 stycznia 2020 r., podkomisja przedstawia jednolity tekst projektu ustawy.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/spr_121/$file/spr_121.pdf

Losy rządowego projektu zmiany Prawa budowlanego