Europejskie Zamówienia Publiczne TED (Tenders Electronics Daily)

TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

W serwisie TED publikowanych jest 520 tys. ogłoszeń o zamówieniach rocznie, w tym 210 tys. zaproszeń do składania ofert, o łącznej wartości rzędu 420 mld euro.

Dlaczego warto korzystać z serwisu TED?

TED umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, na stronie internetowej TED pojawia się ok. 2400 ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Można je przeglądać, przeszukiwać i sortować według kraju, regionu, branży i innych kryteriów.

Informacje o każdym dokumencie dotyczącym ogłoszenia o zamówieniach publicznych są publikowane w 24 językach urzędowych UE. Wszystkie informacje pochodzące od instytucji UE są publikowane we wszystkich tych językach.

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do;JSESSIONID=909CB582BA458390A8B6CBC9A0627857.backend-b1?action=Rs&.Rs.cl.24146793&Rs.cl.24146793.lgId=pl

Europejskie Zamówienia Publiczne TED (Tenders Electronics Daily)