Ministerstwo Rozwoju o rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie epidemii

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpatrywanie-spraw-z-zakresu-administracji-architektoniczno-budowlanej-oraz-nadzoru-budowlanego-w-czasie-epidemii–komunikat-mr?fbclid=IwAR2UqaBsl_vdEy3EAhJURMcd–f0dqrH34npKOwX3ICYsJ0R78Bqmx6T52UMinisterstwo Rozwoju o rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w czasie epidemii