Sprawozdawczy Zjazd MaOIA RP

Punktualnie o 9.15 (II termin) w sali konferencyjnej w budynku dawnego Urzędu Cenzury PRL (ul. Mysia 3) rozpoczął się sprawozdawczy Zjazd Mazowieckiej Okręgowej IARP. Zjazdowi przewodniczyła arch. Jolanta Ukleja.

Delegaci w głosowaniu jednogłośnie udzielili absolutorium radzie MaOIA RP. Przyjęto również projekt budżetu na 2016 r.

Sprawozdawczy Zjazd MaOIA RP