Ostrzeżenie – hala sportowa w Pile

Koleżanki i Koledzy Architekci!

Po otrzymaniu wiadomości o wątpliwościach dotyczących konkursu na halę sportową w Pile przy ul. Wincentego Pola niezwłocznie zwróciliśmy się do Zamawiającego o wyjaśnienia.Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero wczoraj. Dlatego dziś pozwalamy sobie zwrócić wszystkim zainteresowanym uwagę na niektóre nieprawidłowości regulaminu tego konkursu. Do dziś nie został on skorygowany. Na przykład nie wskazano składu sądu konkursowego. Zakres i skala opracowania pracy konkursowej jest bliska standardowi projektu budowlanego. Zamawiający nie ma zamiaru zlecić zwycięzcy opracowań pokonkursowych. Za nagrodę stanowiącą ok. 15% faktycznej wartości koncepcji zamierza nabyć to opracowanie od laureata i przejąć jego prawa majątkowe. Mamy nadzieję, że przeanalizowaliście ten regulamin i nie zdecydowaliście się na marnowanie swojego czasu. Termin składania prac w tym „konkursie” mija jutro. Zdajemy sobie sprawę, że niniejsze słowa kierujemy do Was późno, ale jeżeli nawet ktoś w dobrej wierze zabrał się za ten projekt, to niech się zastanowi, czy ma sens marnowanie pieniędzy na wydruki i oddawanie swojej pracy za ułamek jej wartości. W najlepszym razie i tak otrzyma nie więcej niż 15% należnego honorarium.

Z pozdrowieniami
arch. Krzysztof Frąckowiak
Przewodniczący Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
<mailto:wielkopolska@izbaarchitektow.plwielkopolska@izbaarchitektow.pl

PS . Zainteresowanych kierujemy na stronę Wielkopolskiej Izby, gdzie znajduje się nasza korespondencja z Zamawiającym.

Ostrzeżenie – hala sportowa w Pile