Pani Maria Piechotka – pożegnanie

Naszemu Przyjacielowi architektowi Maciejowi Piechotce, z powodu odejścia Mamy, św. pamięci

arch. Marii Piechotki,

słowa otuchy i pokrzepienia składają koleżanki i koledzy Sędziowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Maria Piechotka – pożegnanie