Składki członkowskie i inne opłaty

Miesięczna składka członkowska w 2016 r.

wynosi 76 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:

Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 7,60 zł.

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWITFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367Przy dokonywaniu wpłat na blankietach przelewów prosimy o dopisywanie numeru członkowskiego osoby, za którą dokonywana jest wpłata, np. „składka członkowska za NN, nr MA-0000”.
Składki członkowskie i inne opłaty