Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy

W 2016 roku odbędą się dwie edycje – w ramach pierwszej nagrodzone zostaną obiekty, których realizację zakończono w latach 2001-2014, zaś w drugiej – obiekty, których budowę zakończono w roku 2015 r. Można już zgłaszać kandydatów do nagrody.

Obiekty architektoniczne pretendujące do nagrody będą oceniane w następujących kategoriach:

1) architektura użyteczności publicznej – obiekt publiczny,

2) architektura użyteczności publicznej – obiekt komercyjny,

3) architektura mieszkaniowa – zespół,

4) architektura mieszkaniowa – pojedynczy obiekt,

5) architektura zrewitalizowana,

6) przestrzeń publicznie dostępna,

7) wydarzenie architektoniczne.
Projektanci, inwestorzy i mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury do obu edycji nagrody   do 15 września br. Mailem na adres: nagrodaarchitektoniczna@um.warszawa.pl, lub pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Architektoniczna”.
Wyboru laureatów dokona powołane przez Prezydenta m.st. Warszawy 12 osobowe jury w skład którego wejdą:

Jacek Wojciechowicz – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,

Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,

oraz przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy