Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Konkurs o nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji oraz plebiscytu na najlepsze projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa ma na celu wskazanie najlepszych przykładów projektów, dokumentów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą mogły służyć za wzór dla następnych działań na tym obszarze.

Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie internetowej MIB: http://mib.gov.pl/2-rewitalizacja.htm

Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa