Apel projektantów z Wielkopolskiej O. Izby Architektów RP

Apel projektantów z Pracowni Architektonicznej 1997 sp. z o.o., związany z ogłoszeniem przetargu dotyczącego nowych opracowań projektowych dla budynku NBP w Poznaniu przy Al. Niepodległości 12.

Koleżanki i Koledzy Architekci!
W związku z ogłoszeniem przez NBP przetargu na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z dostosowaniem do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku przy Al. Marcinkowskiego 12 w Poznaniu” apelujemy do Was o odstąpienie od składania ofert w tym postępowaniu, gdyż może to prowadzić do naruszenia naszych autorskich praw majątkowych i osobistych.
W latach 1999 – 2000 nasza Pracownia wykonała kompleksową dokumentację dotyczącą przebudowy i rozbudowy w/w obiektu. Jest to budynek zabytkowy zlokalizowany w ścisłym centrum Poznania, w strefie ochrony konserwatorskiej. Nasz projekt zawierał kompleksowe, wielobranżowe opracowania. W trakcie budowy prowadziliśmy także nadzór autorski, który w przypadku przebudowy zawsze ma większy wymiar, a w jego trakcie powstało wiele rozwiązań szczegółowych naszego autorstwa.
Przekazanie majątkowych praw autorskich nie było przedmiotem zawartej umowy. W ocenie obsługującej nas Kancelarii Prawnej Ziemski i Partnerzy Sp. K. nasza pracownia posiada pełne autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji, a członkowie naszego zespołu prawa osobiste. Nie ma technicznych możliwości, aby planowana rozbudowa sytemu klimatyzacji oraz dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej nie naruszały elementów budynku wykonanych na podstawie naszego autorskiego projektu.
Ewentualne osoby lub firmy projektujące zmiany bez naszej zgody, jako ustawowo chronionego autora, będą narażać się na restrykcje wynikające zarówno z naruszenia Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i Zasad Etyki Zawodu Architekta Izby Architektów RP.
Nie jest naszą intencją blokowanie planów inwestora, ani nadużywanie chroniących nas praw. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac w sposób zgodny z art. 67.1.1) b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Aleksandra Kornecka – Architekt
Katarzyna Weiss – Architekt
Krzysztof Frąckowiak – Architekt
Piotr Machowiak – Architekt wnętrz
(Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.)