Przyjmij stażystę w ramach unijnego programu WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

zachęca architektów – pracodawców do przyjęcia stażystów.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, występując jako koordynator staży studentów architektury, zachęca architektów – pracodawców do przyjęcia stażystów.

Staże organizowane są w ramach programu Funduszy Europejskich „Wiedza Edukacja Rozwój” pod auspicjami Unii Europejskiej. W stażach bierze udział ok. 40 studentów kierunku architektury, po II i III roku studiów.

Staż obejmuje minimum 20 godzin i maksimum 40 godzinach w tygodniu, co pozwala realizować zajęcia stażowe w wysokości 120 godzin w czasie krótszym niż 6 tygodni.

Przyjęto zasadę wynagradzania opiekuna stażu ze strony Przyjmującego na staż za każdego studenta (339 zł brutto). Wynagrodzenie stażysty przyjmuje na siebie jednostka koordynująca staże, co oznacza, że stażysta nie pobiera wynagrodzenia od pracodawcy (Przyjmującego na staż).

Dr inż. arch. IARP Jacek Knothe, jako koordynator staży przekaże szczegółowe informacje o korzyściach i obowiązkach Przyjmującego na staż każdemu zainteresowanemu architektowi – pracodawcy.

Kontakt do koordynatora

Jacek Knothe

e-mail: insea@onet.eu

tel. 571 380 979