Mazowiecka O. Izba Architektów nie rekomenduje konkursu “Nowy Ratusz w Łodzi”

Po zapoznaniu się z przesłaną informacją oraz materiałami dotyczącymi konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn.  “Nowy Ratusz w Łodzi”, uprzejmie informujemy, że niestety nie możemy rozpowszechnić informacji o tym postępowaniu wśród członków naszej Izby z uwagi na zastrzeżenia jakie budzą zapisy jego Regulaminu.

Podtrzymujemy zarzuty sformułowane w piśmie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP skierowanym do Organizatorów.

Oto treść wzmiankowanego pisma:

L.dz. 1330/WPORIA/2020                             Poznań, 10 grudnia 2020 r.

 

Szanowny Pan 

Marek Janiak

Architekt Miasta

Urząd Miasta Łodzi

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Rada Wielkopolskiej OIA RP gratuluje podjęcia decyzji  o organizacji konkursu, jako drogi wyboru koncepcji projektowej dla tak znaczącego obiektu.  Po zapoznaniu się z przesłaną informacją oraz materiałami dotyczącymi konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn.  “Nowy Ratusz w Łodzi”, uprzejmie informujemy, że jednak niestety nie możemy rozpowszechnić informacji o tym postępowaniu wśród członków naszej Izby z uwagi na zastrzeżenia jakie budzą zapisy jego Regulaminu.

 

Zwracamy uwagę, że Organizator, zabierając prawa autorskie do nagrodzonych prac, nie przewiduje powierzenia dalszych prac projektowych laureatowi. 

Po wstępnym przeliczeniu wartości koncepcji w stosunku do programu obiektu, można stwierdzić że suma wszystkich nagród w tym konkursie wynosi ok 1/4 wartości jednej z koncepcji. 

Wątpliwości nasze budzi też wzór umowy dołączony do Regulaminu jako załącznik. W treści Regulaminu nie ma podanego składu Sądu Konkursowego, wskazany dokument niestety nie jest dostępny. Pozwalmy sobie także zwrócić uwagę,  szczegółowy wykaz nagród i wyróżnień nie zgadza się arytmetycznie z pulą nagród i wyróżnień na ten cel przeznaczoną, wobec czego nie wiadomo, które ze wskazanych wartości są prawidłowe. 

Wobec powyższego jesteśmy zmuszeni uznać zapisy Regulaminu tego konkursu jako niekorzystne dla architektów i nie możemy promować go wśród naszych członków. Doświadczenie uczy, że w tego typu konkursach, pomimo pozornie dużego zainteresowania, nie można się spodziewać udziału doświadczonych zespołów i nadesłania prac o większej wartości merytorycznej. 

Wnioskujemy o zmiany zapisów regulaminu konkursu co najmniej w zakresie zwiększenia puli nagród do poziomu proporcjonalnego do faktycznej wartości oczekiwanych prac konkursowych i ograniczenia zakresu przekazania autorskich praw majątkowych dotyczących prac nagrodzonych i wyróżnionych. 

W przypadku dokonania takich korekt chętnie będziemy rozpowszechniać informację o tym konkursie.

 

Z poważaniem, 

arch. Krzysztof Frąckowiak

Wiceprzewodniczący Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
http://wielkopolska.iarp.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/