Prawo wodne – tekst jednolity z 1 marca 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne

Data ogłoszenia: 2021-04-06

Dziennik Ustaw

Rok: 2021

Pozycja: 624

Treść: https://tiny.pl/r2p63