Ankieta ACE/CAE

Co roku Rada Architektów Europy ACE/CAE* publikuje ankietę na temat kondycji zawodu architekta w Unii Europejskiej. Wypełnienie ankiety trwa zaledwie kilka minut, a jej wartość badawcza jest nieoceniona. Dlatego uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Termin to 30 lipca 2022 r. 

https://www.tickbox.org/ACE_2022_Home_Test.aspx?CID=&MID=

* Rada Architektów Europy to architektoniczna organizacja non-profit założona we Włoszech w Treviso 11 maja 1990 roku.

Powstała z połączenia byłego Komitetu Wspólnego Architektów Zjednoczonej Europy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) i byłej Rady Architektów Europy (Council of European Architects – CEA). Głównymi zadaniami ACE są: promocja architektury, poprawa jakości architektury w środowisku zbudowanym, wspieranie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego (w tym wspieranie stosowania zrównoważonych zasad w projektowaniu), zapewnienie wysokich kwalifikacji architektom, promowanie jakości w praktyce architektonicznej (w tym utwierdzanie roli architekta w zespole projektowym jako eksperta w czasie projektowania i budowy), wspieranie współpracy transgranicznej i praktyk europejskich.

Efektywna współpraca pomiędzy organizacjami członkowskimi ACE w kontekście i duchu Traktatu Europejskiego pozwala naszej profesji przemawiać jednym głosem w sprawach UE, przy jednoczesnym poszanowaniu jej bogatej różnorodności i tożsamości kulturowej.