Architekci piszą o przestrzeni

W odpowiedzi na poniższą prośbę:

Prosimy Każdą i Każdego z Was o krótki tekst (do 3000 znaków) na temat planowania przestrzennego w Waszym otoczeniu bliższym lub dalszym (w granicach województwa mazowieckiego). Chcemy się przyjrzeć urbanistyce. Co Was cieszy, co niepokoi, co jest warte pochwały, a co budzi grozę? Gdzie są szanse i możliwości, żeby wskazać samorządowcom dobre praktyki i zwrócić ich uwagę na te fatalne, pogarszające jakość życia mieszkańców i obniżające wartość ich nieruchomości. Dzięki publikacjom Waszych tekstów w gazetach lokalnych liczymy na dyskusję z samorządowcami, poruszenie mieszkańców i możliwość pomocy w poprawianiu jakości przestrzeni.  Do apelu będziemy wracać przez całe wakacje. Teksty prosimy przysyłać na mazowiecka@iarp.pl. W temacie maila „Urbanistyka na medal, urbanistyka do poprawki”.

otrzymaliśmy kilka opinii.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami przysłanymi przez Architektki i Architektów.

“Zaplaniona” Białołęka – Marcin Nowak-Buczyński

Urbanistyka do poprawki, Błonie – Zofia Grodzka

Dolny Mokotów. Siekierki – Agnieszka Lech

Płaskie, proste, zielone – czas odejść od dachów spadzistych – Piotr Lewandowski

Arch. Anna Wieczorek przysłała nam linki do swoich licznych artykułów w portalu Mazowsze Studia Regionalne: mazowszestudiaregionalne.pl

Nr 2019/31 – Cmentarz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr 2020/32 – Kolej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr 2020/34 – Czy Kazimierz Dolny jest pomnikiem historii?

Nr 2020/35 – Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos Podstawowe akty prawa i dokumenty mające wpływ na przestrzeń Polski, poszczególnych  województw, powiatów i gmin

Nr 2021/37 –  Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia

Nr 2021/37 – Polski  Ład – czy ułatwi realizację budynków jednorodzinnych?

Nr 2021/38 – Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -przeznaczenie terenów

Nr 2021/38 – Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – parametry zabudowy

Nr 2021/39 – Polski  Ład – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Nr 2022/42 –  Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?