Założyciele Izby Architektów o jej powstaniu 20 lat temu

Dwudziesta rocznica utworzenia Izby Architektów RP skłania do refleksji i podsumowań. Jak widzą działalność IARP po dwudziestu latach jej założyciele i pierwsi członkowie? Co się udało, a co nie poszło dobrze? Dla pokolenia młodych architektów IARP jest oczywistością. 20 lat temu jej utworzenie było wielką, oczekiwaną zmianą. Film przybliża atmosferę towarzyszącą powstawaniu Izby Architektów RP, pokazuje opinie jej twórców, autorów pierwszych założycielskich dokumentów izbowych – Statutu IARP i Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta.