Kurs przed egzaminem na uprawnienia – edycja wiosenna 2024

Jest nam miło poinformować, że ogłaszamy zapisy na wiosenną edycję kursu przygotowawczego do egzaminu na UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.
Kurs jest wyłącznie formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej MaOIA, w cztery wiosenne soboty (oprócz majówki). Prelegentami są doświadczeni praktycy, którzy od lat szkolą architektów z zakresu swoich specjalizacji. Tematyka szkolenia ma na celu usystematyzowanie zagadnień niezbędnych wymaganych do egzaminu i pomoc w przygotowaniach do części pisemnej i ustnej. Uczestnicy otrzymują prezentacje i materiały po każdym dniu wykładów, oraz test próbny i przykładowe pytania egzaminacyjne wraz  z rozwiązaniami.

Zakres tematyczny:

● prawo budowlane
● warunki techniczne budynków
● ochrona pożarowa
● bezpieczeństwo i higiena pracy
● warunki higieniczno-sanitarne
● planowanie przestrzenne
● oddziaływanie na środowisko
● geologia i geodezja
● ochrona zabytków
● przygotowanie do części pisemnej i ustnej egzaminu

Termin:

następujące soboty w godzinach od 9:00 do 18:00:
● 27 kwietnia
● 11 maja
● 18 maja
● 25 maja
Szczegółowy plan zostanie rozesłany uczestnikom na 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Pomiędzy wykładami są przewidziane przerwy kawowe oraz jedna obiadowa, gdzie można skorzystać z oferty gastronomicznej w okolicy.

W razie pytań prosimy o kontakt do działu szkoleń:
Maria Mermer
e-mail: maria.mermer@mazowiecka.iarp.pl
tel: 501-180-905

Miejsce kursu:

Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
ul. Koszykowa 54, wejście B (od strony ul. Poznańskiej), I piętro
00-675 Warszawa

Zapisy i koszt:

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl
Zapisy przyjmujemy do 19 kwietnia 2024 r.

Warunkiem zapisania na kurs przygotowawczy jest wpłata kwoty 1590,00 na konto MaOIARP.  Tytuł przelewu: „Kurs przygotowawczy 2024-06 – nazwisko i imię”.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

UWAGA: wraz z informacją o zapisie prosimy przesłać pełne dane do faktury (jeśli dane firmy, konieczne jest podanie nr NIP). Brak informacji dot. danych do faktury, będzie skutkował wystawieniem faktury na dane z otrzymanego przelewu.

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367