Wyniki badań próbek materiałów budowlanych na stronie GUNB

GINB informuje architektów

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej GUNB wyników badań próbek materiałów budowlanych. Uwaga! Ponad połowa przebadanych próbek materiałów otrzymała ocenę negatywną.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowanym do Prezesa IARP arch. Ryszarda Grudy oraz o sprawdzenie listy ocen materiałów budowlanych w kontekście obecnie wykonywanych i przyszłych projektów.