Zawody w brydżu sportowym „Misja”
bridge

28 – 29 października 2017 r.

W dniach 28-29 października 2017 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Izba Lekarska i Warszawski Związek Brydża Sportowego zapraszają brydżystów – członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarki i położne, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, do udziału w VI Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą „MISJA”, które odbędą się w Centrum Sportów Umysłowych Warszawa- Ursynów ul. Polinezyjska 10 (dojazd do stacji metra IMIELIN):

  •   28 października 2017 r., godz. 11,00 – turniej par na zapis maksymalny,
  •   28 października 2017 r., godz. 16,00 – turniej par na punkty meczowe,
  •   29 października 2017 r., godz. 9,00 – turniej indywidualny
  •   29 października 2017 r., godz. 13,30 – turniej teamów.

    Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 15 października na adres:

 

 

 

Zawody w brydżu sportowym „Misja”