Nowe prawo

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazała się wersja pokonsultacyjna projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz projekt Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Ze wszystkimi informacjami oraz dokumentami można zapoznać się na stronie
RCL https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583632#12583632
w rozdziale 9. Stały Komitet Rady Ministrów.

Nowe prawo