Archiwum kategorii: kategoria03

Informacja o trybie przeprowadzenia zjazdu

Komisja skrutacyjna w składzie Piotr Glegoła – Przewodniczący Komisji, Łukasz Górzyński – Sekretarz, Krzysztof Nowak – Członek Komisji, na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów Izby Architektów RP, informuje, iż w głosowaniu Delegatów na Zjazd Okręgowy MaOIA RP nad wyborem korespondencyjnej formy XXII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nie uzyskano wymaganej większości 2/3 głosów.

Uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej – dyskusja

29 stycznia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r.

Czytaj dalej Uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej – dyskusja