Lista pozwoleń na budowę
__b_gunb

Publikujemy listę pozwoleń na budowę prowadzoną przez Urząd Nadzoru Budowlanego. Lista dostępna jest w menu bocznym strony <Lista pozwoleń na budowę GUNB>

Lista pozwoleń na budowę