Orzeczenie NSA w sprawie odrębności budynków

„NSA rozstrzygał spór o to, czy dwa budynki wielorodzinne, pomimo iż są postawione na jednym fundamencie i mają jeden wspólny garaż podziemny, w świetle prawa budowlanego i wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być uznane za dwa budynki wolnostojące.” 

„Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (składających się z ośmiu mieszkań każdy) ze wspólnym garażem podziemnym. Organ udzielił pozwolenia na budowę. Jednak decyzję oprotestowali sąsiedzi, którzy nie byli zadowoleni z inwestycji i podjęli kroki prawne.”

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/1443853,odrebnosc-budynkow-wspolny-fundament-nsa-garaz.html?fbclid=IwAR2AWImvyfyCvoBr-pmLD0qT8hnnRMB_4eDAzj3S5Z0abyE1y3_4FF62nLs

Orzeczenie NSA w sprawie odrębności budynków