Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł przedwcześnie, w pełni mocy twórczych
Jacek Nawrocki 
Architekt IARP i SARP

Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom.


Przewodniczący wraz z Radą Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Ostatnie pożegnanie we wtorek 18 lutego 2020 o g. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach

Pożegnanie