Archiwum kategorii: ogłoszenia biura

Informacja dla zdających egzamin na uprawnienia – sesja letnia

Uwaga!

Egzamin pisemny

Termin: 7 czerwca 2024 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Spółki Bobrowiecka 9, ul. Bobrowieckiej 9, budynek C, III piętro, Sala Kongresowa (Centrum Kongresowe).

W załączeniu mapka:

Plan_campusu

Godzina rozpoczęcia egzaminu: 10:00  

Egzamin ustny

Egzaminy rozpoczynają się od soboty 8 czerwca 2024 r.

Miejsce: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, ul. Koszykowa 54, wejście B (od strony ul. Poznańskiej), I piętro

Zaproszenie na ARCHIMAJÓWKĘ – 18.05.2024

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa Piotra Bujnowskiego i Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich serdecznie zapraszamy na majowe spotkanie architektek, architektów i wszystkich miłośników architektury, które odbędzie się 18 maja o godzinie 17:00 w pawilonie i ogrodzie SARP przy ul. Foksal 2.
Tego wieczoru Pałac Zamoyskich wypełni się marzeniami o Warszawie. W końcu wizje tworzą się z marzeń, które snujemy spacerując po naszym mieście. W obszarze architektury trudno zmaterializować wizję samodzielnie, dlatego integracja środowiska jest dla nas szczególnie ważna.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu pod hasłem “Sen o Warszawie”, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do swobodnej wymiany pomysłów, doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów z profesjonalistami z branży architektonicznej. Liczymy, że inspirujące dyskusje, luźna atmosfera i unikalna energia Warszawy sprawią, że ta noc stanie się niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich obecnych.

Wieczór uświetni koncert zespołu Brass Busters.
Obowiązuje bezpłatna rejestracja pod linkiem:
https://evently.pl/events/4823-majowka

I WARSZTATY TECHNIKI SCHRONOWEJ SCHRONTECH ’24

I WARSZTATY TECHNIKI SCHRONOWEJ SCHRONTECH ’24
Instytut Budownictwa Ochronnego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz International Association of Protective Structures zaprasza na I Forum Techniki Schronowej Schrontech ‘24 w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”. Warsztaty odbędą się 6 czerwca na Wydziale Bezpieczeństwa i Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Wydarzenie przeznaczone jest dla projektantów, wykonawców, inwestorów oraz użytkowników budowli ochronnych. W programie przewidziane są wykłady czołowych polskich specjalistów z zakresu budownictwa ochronnego, ekspozycje zaproszonych firm oraz czas na dyskusję i rozmowy.
Uczestnictwo dla osób zarejestrowanych jest bezpłatne. W warsztatach można również uczestniczyć w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”.
Uczestnictwo dla osób zarejestrowanych na stronie wydarzenia jest bezpłatne.

Opinie Zespołu ds. opinii technicznych przy Radzie MaOIARP

Opinia nr 6:

Dotyczy: § 12 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zagadnienie: stosowanie § 12 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku sytuowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stosunku do istniejącego na sąsiedniej działce budynku gospodarczego w odległości mniejszej niż 8m.

opinia nr6

Opinia nr 7:

Dotyczy: odległości między budynkami pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej.

podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225);

Zagadnienie: § 271 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadku gdy na działce sąsiedniej istnieje budynek ze ścianą pełną.

opinia nr7

Więcej opinii w zakładce Opinie techniczne MaOIARP

Ubezpieczenie architekta

Izba Architektów RP wraz z PZU podpisały nową Umowę w sprawie programu ubezpieczeniowego dla członków Izby Architektów RP.

W procesie wymiany doświadczeń Izby i największego polskiego ubezpieczyciela, powstał zespół roboczy, który przeprowadził proces weryfikacji zakresu ubezpieczeń wymaganych dla architektów. Efektem tych prac jest nowa oferta, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków IARP.

Więcej na stronie IARP pod linkiem: Ubezpieczenie architekta