Archiwum kategorii: ogłoszenia biura

Zmiany organizacyjne w pracy biura na czas egzaminów na uprawnienia

Szanowni Państwo,
Ze względu na odbywające się egzaminy na uprawnienia budowlane w okresie 13 – 27 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:
  •  biuro Mazowieckiej OIA RP będzie czynne w godzinach 11.00 – 14.00. Po tej godzinie telefon nie będzie odbierany, a korespondencja wysłana drogą mailową będzie rozpatrywana najwcześniej dnia następnego.
  • dyżury Biura Prawnego w okresie 13 – 30 czerwca 2022r. będą odbywać się zdalnie.
   kontakt telefoniczny do Biura Prawnego MaOIARP:  22 308 08 96
   kontakt e-mailowy biuroprawne@paz.com.pl

Wielkanoc 2022

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia, przetrwania trudnego czasu i wiary w lepszą przyszłość.

Koszmar wojenny trwający obok polskiej granicy każe myśleć o tym, co najważniejsze. Pamietajmy, że ten straszny czas musi się skończyć, a pomoc jakiej udzielamy dotkniętym wojną sąsiadom na zawsze zostanie zapamiętana jako szczere świadectwo wielkoduszności oraz empatii Polek i Polaków.

Życzymy serdecznych spotkań z rodziną, spokojnego odpoczynku i odnowienia nadziei.

Łukasz Górzyński, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIARP oraz członkowie i członkinie Rady

 

Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje na egzaminie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podała WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do zaplanowanego na dzień 10 czerwca br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/postepowanie_kwalifikacyjne_egzamin_na_uprawnienia_budowlane_w_specjalnosci_architektonicznej,287

Uprzejmie prosimy zdających o zapoznanie się ze  wskazanym materiałem.

Obwieszczenie o zjeździe

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. A. Madalińskiego 20

informuje, że

w dniu 26 marca 2022 roku w godzinach 10.00-18.00 odbędzie się XXIII Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (sprawozdawczo-wyborczy). 

Miejsce obrad: 

Pawilon w budynku SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

Uwaga! W związku z ograniczeniami w poruszaniu sie po Centrum Warszawy  zalecamy korzystanie z kolei SKM (wysiąść trzeba na stacji Warszawa Powiśle).

 

/-/ Robert Szumielewicz

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Ograniczenia w dostępie do biura Mazowieckiej OIARP

Informujemy, że w okresie od 7 lutego do 28 lutego br. biuro działa w systemie ograniczonego dostępu dla interesantów. W przypadku konieczności osobistej wizyty w biurze prosimy o umawianie się na konkretną godzinę mailowo: mazowiecka@izbaarchitektow.pl lub telefonicznie: 22 85 621 28.

Powyższa prośba dotyczy również osób składających dokumenty w sprawie przystąpienia do egzaminu na uprawnienia oraz osób składających wnioski o wpisanie na listę członków IARP. Ograniczenia, wprowadzone ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2, mogą zostać przedłużone.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Lista nowo wybranych Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy

Podczas zebrań obwodowych wybraliśmy delegatów na zjazd okręgowy MaOIA RP na czas trwania czteroletniej kadencji. 

Gratulujemy nowo wybranym Delegatkom i Delegatom!

Czynne uczestnictwo w pracach samorządu zawodowego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego. Napełnia nas dumą to, że tyle młodych osób zgłosiło swój akces do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zadania zjazdu okręgowego określa artykuł 18 w. w. Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa:

Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:

1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.”

Tak określone zadania wymagają od delegata/delegatki roztropnego i wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniami przekazywanymi przez Radę, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dokumenty te zostaną przekazane przed terminem okręgowego zjazdu przypadającego na koniec marca 2022 r. Uchwała w sprawie daty zjazdu zostanie podjęta przez Radę MaOIA RP w stosownym czasie.

Lista Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy znajduje się w zakładce Działalność.

 

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na zlecenie właściciela obiektów przygotowujemy projekty modernizacji i przebudowy budynków handlowo-usługowych:

  • w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 15,
  • Inowrocławiu przy ul. Bp. Antoniego Laubitza 3,
  • w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Wszystkie powstały w podobnym okresie 2000-2002 dla sieci marketów Leader Price.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców.

 

Gdyby ktoś z Koleżanek lub Kolegów miał informacje na ten temat to proszę o kontakt:

arch. Maciej Sołyga

501472716

maciej.solyga@mspracownia.pl