Pomagamy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przekazania mi 1% swego podatku. Andrzej Gajczyk

Od 20 lat zmagam się z postępującą, nieuleczalną chorobą jaką jest SM.Jako osoba niepełnosprawna, staram się kontynuować pracę zawodową. Mam zaliczone 44 lat stażu pracy, jako nauczyciel akademicki pracuję od 1985 roku.

Bardzo wysokie koszty terapii SM i brak refundacji w moim wieku, skłoniły mnie do uczestnictwa w programie Fundacji na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane Dobro Powraca, która ma uprawnienia do zbiórki publicznej, aktywnego pozyskiwania oraz gromadzenia środków na moim personalnym subkoncie, z przeznaczeniem na moje leczenie i rehabilitację.

Jeden procent  podatku oraz darowizny gromadzone na moim subkoncie Jesteśmy Razem są ściśle i wyłącznie, poprzez Fundację, przeznaczone na cele związane z moją terapią SM.

https://www.dobropowraca.pl/images/stories/dobro/wskazowki-jestesmy-razem.pdf

Aby ofiarodawca (podatnik) mógł przekazać 1% dla mnie, należy podać w formularzu PIT rubryka „Numer KRS” 0000338878, a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” Andrzej Gajczyk.

Bardzo proszę, aby ofiarodawca podawał w celu szczegółowym wyłącznie moje imię i nazwisko, w mianowniku, bez dodatkowych informacji czy wyrażeń – to znacznie przyspiesza proces identyfikowania wpłat dla mego subkonta.  


Pomagamy