Możliwe zawieszenie kursu przygotowawczego

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy o możliwości odwołania lub przesunięcia kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia, zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady IARP.

W tej sprawie Rada MaOIA RP podejmie uchwałę w trybie korespondencyjnym.

Pismo KR IARP: wych_120_KRIA_2020 OIA, organy ws. podjęcia działań w zw. z koronawirusem

Prosimy o śledzenie ogłoszeń na stronie Mazowieckiej OIARP.

Możliwe zawieszenie kursu przygotowawczego