Nowe regulacje prawne związane z występowaniem Covid 19

Przepisy, jakie zostały uchwalone z dniem 31.03.2019:

  1. Dotyczący innych terminów rozliczeń finansowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570

2. Dotyczący nowych regulacji dla służb sanitarnych

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/565

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/563

5. USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Nowe regulacje prawne związane z występowaniem Covid 19