Prawo geodezyjne z nowelizacją

Z dniem 31.07.2020 wchodzi w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. definicje mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000276/U/D20200276Lj.pdf

Prawo geodezyjne z nowelizacją