Ważny komunikat Krajowej Rady IARP
Członkowie IARP zalegający z płatnością składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC nie będą mogli wznowić polisy na preferencyjnych warunkach. 

Ze względu na dużą i od kilku lat stale rosnącą, kwotę nieopłaconych składek za obowiązkowe OC, Krajowa Rada IARP musiała podjąć działania mające na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela.
Architekci, którzy do dnia 14 kwietnia nie uregulują wszystkich zaległości wobec PZU SA nie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia na kolejny rok, na warunkach specjalnych wynikających z Umowy Generalnej.
Nie zostaną jednak pozbawieni możliwości ubezpieczenia się w PZU SA. Jednakże zamiast preferencyjnych warunków wynegocjowanych przez IARP otrzymają ofertę indywidualną na warunkach rynkowych.
Ubezpieczenie obowiązkowe ma charakter grupowy, w tym modelu podmiotem ubezpieczającym jest Izba. Ta forma ma wiele zalet, przede wszystkim pozwala negocjować korzystne warunki z ubezpieczycielami. Jednak w sytuacji, gdy zaległości dotyczą już niemal co dziesiątego członka Izby przywileje nie mogą być dostępne bezwarunkowo dla każdego.
Wszelkie zaległe składki należy wpłacać na konto: 86 1060 0076 0000 3310 0020 0931
W razie wątpliwości informacji o stanie indywidualnego konta architekta udzieli firma iExpert.pl – odpowiedzialna za obsługę ubezpieczeń architektów.
Marta Smukowska
iExpert.pl SA
tel.: 22 100 26 08
tel.: 22 646 42 42
e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl
Elektroniczny wniosek o obowiązkowe OC na rok ubezpieczeniowy 2016/2017 zostanie udostępniony w systemie IARP na przełomie marca i kwietnia. Poinformujemy o tym osobnym komunikatem.
Ważny komunikat Krajowej Rady IARP