Ubezpieczenie OC architekta – informacja o zakresie ubezpieczenia

Każdy czynny członek IARP poza ubezpieczeniem OC architekta (obowiązkowym) jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na SU 25.000 zł z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz w zakresie OC w życiu prywatnym na SG.15.000 zł.


Niezależnie od powyższego, każdy członek IARP, co roku składając wniosek o ubezpieczenie OC zawodowe Architekta ma możliwość zaznaczenia opcji otrzymania karty zniżkowej PZU SA, uprawniającej do 10% zniżki w ubezpieczeniach dobrowolnych prywatnych takich jak ubezpieczenie mieszkania, domu, czy samochodu. Jeżeli architekt składając wniosek nie zaznaczył opcji otrzymania takiej karty zniżkowej, a chciałby ją otrzymać, może napisać mail do brokera (achitekt@iexpert.pl), że potrzebuje takiej karty, podając nr przynależności do IARP, imię i nazwisko oraz nr PESEL.
Na podstawie tych danych PZU SA nada numer karty, a samą kartę prześle bezpośrednio do zainteresowanego architekta.
W przypadku zainteresowania ofertą ubezpieczenia na życie dedykowane architektom, poniżej podajemy link do strony z pełną informacją:
 https://iexpert.pl/architekt/ubezpieczenie-na-zycie-architekta/

W przypadku zainteresowania ofertą ubezpieczenia utraty dochodu, wskutek NNW, jak również choroby ( w tym również Covid-19), poniżej podajemy link do strony z pełną informacją: 
https://iexpert.pl/architekt/ubezpieczenie-utraty-dochodu-architekta/
W przypadku zainteresowania ofertą ubezpieczeń zdrowotnych, poniżej podajemy link do strony z pełną informacją:
https://iexpert.pl/ubezpieczenia-zdrowotne/

Ubezpieczenie OC architekta – informacja o zakresie ubezpieczenia