Pożegnanie

3 grudnia 2020 r. odeszła nasza Koleżanka, Architekt  Hanna Zofia KARPIŃSKA, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.

Projekt dyplomowy wykonała pod kierownictwem prof. prof.  Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej – Wejchert. Otrzymała za niego I nagrodę w ministerialnym  ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych w roku 1975.

Pierwszą pracę podjęła w pracowni architektonicznej prof. Haliny Skibniewskiej.  

Była wieloletnim nauczycielem akademickim Wydziału Architektury PW (1990 – 2018). Ostatnio pracowała jako starszy wykładowca w Pracowni Budownictwa Katedry Projektowania Konstrukcji , Budownictwa i Infrastruktury Technicznej. 

Autorka wielu projektów obiektów mieszkalnych oraz sakralnych, między innymi:

– projektu  rozbudowy kościoła św. Franciszka z Asyżu w  Izabelinie  (poł. lat 90) – współautor prof.Tadeusz Zieliński

– projektu kościoła św. Jana Kantego w Klasztorze Zmartwychwstanek w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 (1981-1984) – współautor prof. Tadeusz Zieliński

Pochowana na Cmentarzu Południowym w Antoninowie w dniu 14 grudnia 2020 r. (kw. 10E-1-19)

Pożegnanie