Korespondencja dotycząca oprotestowanego konkursu w Poznaniu
szare_kolory

Kontynuując sprawę konkursu urbanistyczno-architektonicznego ogłoszonego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, położonego w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiej OIA RP, została zamieszczona korespondencja PTBS-u skierowana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którą Wielkopolska OIA RP otrzymała do wiadomości oraz pismo Przewodniczącego WOIA RP skierowane do UZP, podtrzymujące stanowisko naszej Izby w sprawie tego konkursu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z tą korespondencją.

Korespondencja dotycząca oprotestowanego konkursu w Poznaniu