Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej

Ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji zimowej – 9 września 2016 r. Więcej informacji w zakładce Uprawnienia. 

 

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej