Konferencja na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków

Problematyka związana z bezpieczeństwem pożarowym budynków zostanie poruszona podczas Konferencji Budowlanej Muratora 22 września 2016 r.Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia budynku do użytkowania. Jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowymiarowym. Myśleć o nim należy już na etapie projektowania, bazując na warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowanie aktywnych i pasywnych zabezpieczeń ppoż. oraz rzetelność wykonawstwa mają w przypadku bezpieczeństwa pożarowego dużą wagę. W grę wchodzi bowiem ludzkie mienie, a przede wszystkim życie. Jak zatem sprostać wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego? Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają wyzwaniom nowoczesnego budownictwa? Jakie nieprawidłowości najczęściej stwierdzają strażacy przy odbiorach budynków? To tylko część problematyki związanej z bezpieczeństwem pożarowym budynków, która zostanie poruszona podczas konferencji.

Pałac Prymasowski, Senatorska 13/15, Warszawa

22 września 2016, godz. 10:00

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja online:

http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-bezpieczenstwo-pozarowe-budynkow/

Konferencja na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków