Narodowy Program Mieszkaniowy i Mieszkanie +

27 września 2016 r. Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę nr 115/2016 w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Narodowy Program Mieszkaniowy jest dokumentem o charakterze strategiczno-programowym, kompleksowo ujmującym zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa w horyzoncie średniookresowym.

Podstawowym pakietem rozwiązań wdrażających nową politykę mieszkaniową jest pakiet Mieszkanie+, oparty na trzech filarach mających pomóc stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych. Te 3 filary to:

Więcej: http://mib.gov.pl/2-NPM.htm

Narodowy Program Mieszkaniowy i Mieszkanie +